Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

*Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta phải làm gì?

(. . .) Tắt bếp khi sử dụng xong

(. . .) Không trông coi khi đun nấu

(. . .) Để những thứ dể cháy ở gần bếp

Hướng dẫn giải

*Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta phải làm gì?

( Đ ) Tắt bếp khi sử dụng xong

( S ) Không trông coi khi đun nấu

( S ) Để những thứ dể cháy ở gần bếp

Câu 2 (trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Quan sát kĩ trong nhà, trong bếp của gia đình bạn và liệt kê những thứ dễ cháy rồi viết vào chỗ … trong bảng

Hướng dẫn giải

Những thứ dễ cháy

Hiện chúng được để ở đâu?

Ghi chú (đề nghị cách cất giữ an toàn hơn nếu cần)

Can dầu hỏa (hoặc xăng)

Giấy báo

Bình gas

Trong góc nhà kho.

Nhà kho

Góc bếp

 

Câu 3 (trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Hãy nêu nguyên nhân của những vụ cháy mà bạn đã chứng kiến hoặc biết qua xem ti vi, đọc báo:

Hướng dẫn giải

  • Vứt thuốc lá khi chưa dập tắt.
  • Cháy nổ ô tô, xe máy ở chung cư gây hỏa hoạn.
  • Nổ bình gas
  • Không có hệ thống báo cháy.

Có thể bạn quan tâm