Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

52 - 28

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 61 SBT Toán 2)

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 61 SBT Toán 2)

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 61 SBT Toán 2)

Đặt rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

52 và 36            92 và 76             82 và 44           72 và 47

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 61 SBT Toán 2)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 72kg đuờng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 28kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng đó bán được là:

72 – 28 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.

Câu 4 (trang 61 SBT Toán 2)

Tô màu vào phần hình vuông ở ngoài hình tròn:

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm