Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 23 : Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài tập 1 trang 64 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nước ta bị nhà Đường thống trị từ năm

A. 618.                   B. 619                C.620.                    D. 621.

2. Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

A. An Tây đô hộ phủ.                           B. An Nam đô hộ phủ.

c. An Đông đô hộ phủ.                          D. Giao Châu đô hộ phủ.

3. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bùng nổ đầu thế kỉ VIII ở Nghệ An là

A. Mai Thúc Loan.                                     B. Lý Bí.

C. Phùng Hưng.                                        D. Triệu Quang Phục.

4. Hai cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và Phùng Hưng đều giành được kết

quả là

A. đánh đổ chính quyền đô hộ ở một số địa phương, buộc chúng phải co cụm về thành Tống Bình cố thủ.

B. làm chủ được Tống Bình, đánh đuổi quân xâm lược về nước.

C. buộc nhà Đường phải công nhận nước ta độc lập.

D. mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc.

Hướng dẫn giải

Bài tập 2 trang 65 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Dưới ách thống trị của nhà Đường, các châu vẫn do người Hán cai trị, các huyện, hương và xã do người Việt tự cai quản.

2.  Hằng năm, nhân dân ta phải mang những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê,... sang Trung Quốc nộp cống.

3.  Mai Thúc Loan là người làng Mai Phụ, một làng chuyên làm muối ở cửa biển Thạch Hà (huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh).

4. Phùng Hưng là người ở Hoa Lư. Họ Phùng nối đời làm thủ lĩnh gọi là Quan lang.

Hướng dẫn giải

Đ : 2, 3 

S: 1,4

 
 

Bài tập 3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

1 - c ; 2 - a ; 3 - b ; 4 - d.

Bài tập 4 trang 65 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta của nhà Đường. Em có nhận xét gì về chính sách đó ?

-    Điểm chính trong chính sách cai trị của nhà Đường :

-    Nhận xét:

Hướng dẫn giải

-     Điểm chính trong chính sách cai trị của nhà Đường :

+ Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, chia lại thành 12 châu. Người Hán cai quản các châu, huyện, dưới huyện là các hương và xã do người Việt cai quản.

+ Tiến hành xây thành, làm đường từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện...

+ Ngoài thuế ruộng đất, đặt thêm nhiều thứ thuế mới...; tăng cường cống nạp.ẵẳ

-       Nhận xét:

+ Cai trị hà khắc, bóc lột tàn bạo...

+ Sẵn sàng đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân...

+ Chính sách cai trị của nhà Đường làm cho dân ta căm phẫn, sẵn sàng nổi đậy...

Bài tập 5 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy hoàn thành bảng kê dưới đây về một số sự kiện lớn của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.

Hướng dẫn giải

Bài tập 6 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Nêu nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Lơan và khởi nghĩa Phùng Hưng.

Hướng dẫn giải

-  Chính sách cai trị hà khắc của nhà Đường đối với nhân dân ta làm cho mọi người đều oán hận chỉ chờ cơ hội là vùng lên.

-   Truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ người Việt không cam chịu kiếp sống nô lệ, quyết tâm giành lại độc lập cho Tổ quốc.

 
 

Có thể bạn quan tâm