Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Hướng dẫn giải

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Nạn đói, nạn dốt, thiếu thốn về tài chính.

- Ngoại xâm và nội phản.

⟹ Nước ta ở trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu 2 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Biện pháp nào dưới đây được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống “giặc đói”.

a. Lập hũ gạo cứu đói.

b. Xin viện trợ nước ngoài.

c. Trồng cây lương thực có năng suất cao.

d. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.

Hướng dẫn giải

a. Lập hũ gạo cứu đói.

Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Để cùng cả nước góp gạo cứu trợ ngay cho đồng bào đang bị nạn đói. Bác Hồ đã có sáng kiến: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, số gạo tiết kiệm đó bỏ vào “hũ gạo tiết kiệm”. Chính Người đã gương mẫu thực hiện trước.

Sáng kiến của Bác Hồ kế thừa và phát huy truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Hướng dẫn giải

Sáng kiến của Bác Hồ kế thừa và phát huy truyền thống “Thương người như thế thương thân”.

Câu 4 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Biện pháp để đẩy lùi “giặc dốt” là

☐ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

☐ Đưa người ra nước ngoài học tập.

☐ Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.

Hướng dẫn giải

☒ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.

Câu 5 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã có những đóng góp gì? Điều đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Hướng dẫn giải

- Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho “Quỹ độc lập”và “Quỹ đảm phụ quốc phòng”; “Tuần lễ vàng” đã thu được gần 4 tạ vàng.

- Điều đó thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn.

Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Hướng dẫn giải

-  Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ

- Tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn và một lòng tin tưởng vào Đảng của toàn dân ta.

Có thể bạn quan tâm