Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 24: Nước cần cho sự sống

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1. (trang 36 VBT Khoa Học 4)

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

 

Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.

 

Nước có thể thay thế được các thứ ăn khác của động vật

 

Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.

 

Nước chỉ cần cho những thực vật và động vật sống ở dưới nước

Hướng dẫn giải

Đ

Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.

S

Nước có thể thay thế được các thứ ăn khác của động vật

Đ

Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.

S

Nước chỉ cần cho những thực vật và động vật sống ở dưới nước

Bài 2. (trang 36 VBT Khoa Học 4)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Sinh vật có thể chết khi nào?

a) Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.

b) Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.

c) Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.

d) Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể.

Hướng dẫn giải

Chọn d

(d) Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể.

Bài 3. (trang 36 VBT Khoa Học 4)

Viết từ hai đến ba ví dụ về:

a) Con người sử dụng nước trong việc vui chơi giải trí.

b) Con người sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp.

c) Con người sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp.

Hướng dẫn giải

a) Công viên nước.

Bể bơi.

Các trò chơi trên nước: lướt ván, lặn, …

b) Tưới nước cho cây trồng, ruộng vườn, ...

Mưa nhân tạo.

c) Nhà máy thủy điện.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm