Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 : Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy :

- Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng.

- Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Hướng dẫn giải

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, ta có :

- 3 loại kí hiệu thường dùng là:  

+ Kí hiệu điểm ( sân bay, cảng biển...)

+ Kí hiệu đường ( ranh giới quốc gia, tỉnh...)

+ Kí hiệu diện tích ( vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp...)

- 3 dạng kí hiệu chủ yếu là: 

+ Kí hiệu chữ

+ Kí hiệu tượng hình

+ Kí hiệu hình học

Câu 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình ?

a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe

b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.

c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo.                                                          □

d) Hai ý b và c

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án c

Câu 2 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên :

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm 

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường 

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích 

Hướng dẫn giải

Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), ta có :

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm : Sân bay, cảng biển.

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường : Ranh giới quốc gia, Đường sắt, Đường ô tô, Sông

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích : Bãi tôm, Bãi cá.

Câu 3 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

Hướng dẫn giải

Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ là:

- Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu hay đường đồng mức.

- Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình Việt Nam

+ Từ 0m - 200m màu xanh lá cây

+ Từ 200m - 500m màu vàng hay hồng nhạt.

+ Từ 500m - 1000m màu đỏ

+ Từ 2000m trở lên màu nâu...

Câu 4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Hãy cho biết :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Hướng dẫn giải

Ta có :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc .

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng thoải.

Câu 1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình.

- Đúng

- Sai

Hướng dẫn giải

Chọn ý: sai

Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.

-  Đúng

-  Sai

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án : Sai

Câu 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây :

a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học.

d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích

Hướng dẫn giải

Chọn ý b

Có thể bạn quan tâm