Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 40 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Hãy trình bày về vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

a)  Vòng tuần hoàn nhỏ của nước là :     

b)   Vòng tuần hoàn lớn của nước là :

Hướng dẫn giải

- Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển;

- Vòng tuần hoàn lớn: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa vào sâu lục địa; ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết; mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển; biển lại bốc hơi,...

Câu 3 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp một cách ngắn gọn vào chỗ trống (...) trong sơ đồ dưới đây.

Hướng dẫn giải

Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông:

1. Chế độ mưa

Ở miền khí hậu nóng hoặc những nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mưa, nên chế độ nước sông ở từng nơi phụ thuộc vào sự phân bố lượng nước mưa trong năm của nơi đó, ở những vùng đất đá thấm nước nhiều, nước ngầm có vai trò đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông.

2. Địa thế

Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng do độ dốc của địa hình. Sau mỗi trận mưa to là nước dồn về các dòng suối, sông.

3. Thực vật

Khi nước mưa rơi xuống mặt đất, một lượng khá lớn được giữ lại ở tán cây, lượng còn lại khi xuống tới mặt đất một phần bị lớp thảm mục giữ lại, một phần len lỏi qua các rễ cây thấm dần xuống đất tạo nên những mạch ngầm, điều hoà dòng chảy cho sông ngòi, làm lũ lụt.

Câu 4 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Nối ô bên trái với ô bên phải, sao cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

Câu 5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

5.1.  Ở nước ta, sông ngòi miền Trung thường có lũ lên rất nhanh vì

a)    O sông dài, nhiều nước.

b)    O sông ngắn, ít nước.

c)    O sông dài, độ dốc nhỏế                      *

d)    O sông ngắn, độ dốc lớn.

5.2.   ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ơ

a)  O thượng lưu sông.

b)  O trung lưu sông.

c)  O hạ lưu sông.

d)  O trên khắp lưu vực sông.

Hướng dẫn giải

5.1.    Ở nước ta, sông ngòi miền Trung thường có lũ lên rất nhanh vì

a)  sông ngắn, độ dốc lớn.

5.2.    Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở

 thượng lưu sông

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm