Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Những câu chuyện giáo dục thầy cô nên kể cho học sinh

 • Hai hạt lúa
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:01:52
 • Vết sẹo
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:02:38
 • Ý nguyện cuối cùng
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:04:29
 • Thiên đường và địa ngục
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:05:18
 • Hai hạt giống
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:23:13
 • Vị vua và những bông hoa
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:24:09
 • Bức tranh bình yên nhất
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:24:56
 • Câu chuyện về những hạt muối
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:25:42
 • Hai hạt giống
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:23:13
 • Vị vua và những bông hoa
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:24:09
 • Bức tranh bình yên nhất
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:24:56
 • Câu chuyện về những hạt muối
  Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào lúc 2019-11-30 14:25:42