Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiếng nói của văn nghệ

Kiến thức trọng tâm

1. Tác giả:

Nguyễn Đình Thi (1924-2003) là một nghệ sĩ có tài năng về nhiều mặt. Không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm thơ, văn, nhạc, kịch, ông còn là một cây bút lý luận phê bình sắc sảo. Ông tham gia vào các hoạt động văn nghệ từ khá sớm, trên mỗi lĩnh vực đều để lại những tác phẩm nổi tiếng: Đất nước (thơ), Người Hà Nội (nhạc)…
2. Tác phẩm:
  • Hoàn cảnh sáng tác: Tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948, in trong cuốn Mấy vấn đề văn học (lý luận phê bình, xuất bản năm 1956)
  • Nội dung: lý luận sâu sắc, được thể hiện qua những rung cảm chân thành của một trái tim nghệ sĩ. Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. Văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiên nhân cách tâm hồn

Bài tập

Có thể bạn quan tâm