Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập làm thơ tám chữ

Kiến thức trọng tâm

  • Thơ tám chữ là thể thơ mỗi dòng tám chữ, có cách ngắt nhịp rất đa dạng.
  • Bài thơ theo kiểu tám chữ có thể gồm nhiều đoạn dài (số câu không hạn định),
  • Có thể được chia thành các khổ (thường mỗi khổ bốn dòng) và có nhiều cách gieo vần nhưng phổ biến nhất là vần chân (được gieo liên tiếp hoặc gián cách).

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm