Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hướng dẫn soạn bài BÀI VIẾT SỐ 6 (VĂN THUYẾT MINH - BÀI LÀM Ở NHÀ) (LỚP 10)

6be7f7e3fb7b1abfcdb48492432f41c2
Gửi bởi: Pikachu 9 tháng 6 2016 lúc 23:06:30 | Được cập nhật: 17 tháng 4 lúc 17:37:55 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 590 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI NGỮ VĂNBÀI VIẾT SỐ (VĂN THUYẾT MINH BÀI LÀM ỞNHÀ) (LỚP 10)I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO1. Giới thiệu bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.2. Giới thiệu tác gia Nguyễn Trãi.3. Giới thiệu bài văn bia Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung.4. Giới thiệu bài Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương.5. Giới thiệu Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ.II. HƯỚNG DẪN1. Đây là kiểu bài thuyết minh về một tác giả, tác phẩm văn học; cần phải biết vận dụng sáng tạo các phương pháp thuyết minh thích hợp với từng đối tượng để làm bài. Trong các đề bài trên, đề (2) có đối tượng thuyết minh là tác gỉa vănhọc; các đề (1), (3), (4), (5) thuộc dạng thuyết minh về một tác phẩm văn học.2. Để giải quyết được yêu cầu của đề bài, cần chuẩn bị tri thức cũng như tính toán cách làm bài theo các bước sau:a) Huy động tư liệu, tìm hiểu tri thức về đối tượng thuyết minh (thể loại hoặc vấn đề văn học).b) Lựa chọn nội dung thông tin chính xác, khách quan về đối tượng thuyết minh để trình bày trong bài văn.c) Lập dàn cho bài văn theo bố cục phần:- Mở bài: Giới thiệu chung về đối tượng cần thuyết minh.- Thân bài: Trình bày nội dung thông tin về đối tượng thuyết minh theo trình tự nhất định (trình tự lô gích của đối tượng hoặc trình tự nhận thức, quan hệ nhân quả,…).- Kết bài: Có thể đưa ra nhận định chung về đối tượng, nghĩa của việc tìm hiểu đối tượng đã thuyết minh.d) Viết bài văn thuyết minh với dàn đã lập.3. Gợi làm bài văn thuyết minh với các đề bài cụ thểa) Thuyết minh về bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu, có thể trình bày theo các sau:- Về tác giả Trương Hán Siêu và hoàn cảnh ra đời bài Phú sông Bạch Đằng ;- Về nội dung của bài phú;- Đặc điểm về hình thức của bài phú: bố cục, cấu tứ, hình ảnh, ngôn từ,…- Về giá trị và nghĩa của bài phú.b) Thuyết minh về tác gia Nguyễn Trãi, có thể trình bày theo các sau:- Khái quát về tiểu sử Nguyễn Trãi: họ tên, năm sinh, năm mất, quê quán,…- Hoàn cảnh lịch sử xã hội và những điểm nổi bật về cuộcđời Nguyễn Trãi;- Những nét chính về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi: Các giai đoạn sáng tác và những tác phẩm tiêu biểu;- Những đặc sắc về nội dung tư tưởng trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi;- Những đặc sắc về nghệ thuật trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi;- Đóng góp, vị trí của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc.c) Dựa vào gợi thuyết minh bài Phú sông Bạch Đằng để thực hiện yêu cầu của các đề (3), (4), (5). Nội dung cụ thể cần trình bày về các đối tượng không giống nhau nhưng có thể lấy dàn của bài này để áp dụng cho các bài thuyết minhvề tác phẩm văn học.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.