Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án PTNL Địa lý lớp 11

feef5f5186427d98d6e6cdd4d0a59a09
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 11 tháng 10 2021 lúc 11:57:11 | Được cập nhật: 7 giờ trước (2:18:39) | IP: 10.1.29.98 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 612 | Lượt Download: 10 | File size: 0.864768 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết được sự tương phản về trình độ kinh tế- xã hội của các nhóm nước: phát triển và đang phát triển, các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới - Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Trình bày được tác động của cuộc các mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển 2. Kĩ năng: - Phân tích các bảng số liệu - Đọc bản đồ và lược đồ 3. Thái độ: Xác định cho mình thái độ học tập để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 4. Định hướng các năng lực được hình thành: - Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, lược đồ II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Đối với giáo viên: - Bản đồ các nước trên thế giới - Phóng to các bảng 1.1 và 1.2 SGK - Phiếu học tập - Máy chiếu và các phương tiện khác 2. Đối với học sinh: Thực hiện các dự án đã được phân công và chuẩn bị báo cáo III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Các hoạt động học tập: A. Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình huống xuất phát 1. Mục tiêu: 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: 3. Phương tiện: 4. Tiến trình hoạt động Bước 1: Giao nhiệm vụ GV đặt vấn đề: Nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển không có sự tương phản về kinh tế - xã hội”. Anh/chị hãy trình bày và giải thích quan điểm của mình về nhận định trên Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ 1 HS huy động kiến thức của bản thân để trả lời. HS thực hiện và ghi ra giấy nháp, chuẩn bị để trình bày Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả GV mời 01 HS báo cáo, các HS khác trao đổi và bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá GV sử dụng nội dung trả lời để tạo ra tình huống có vấn đề và dẫn dắt vào nội dung bài học. B. Hình thành kiến thức/ kĩ năng mới Hoạt động 1. Tìm hiểu sự phân chia các nhóm nước và sự tương phản trong trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các nhóm nước 1. Mục tiêu: - Biết được các tiêu chí dùng để phân loại các nhóm nước - Biết được sự tương phản về trình độ kinh tế- xã hội của các nhóm nước: phát triển và đang phát triển, các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới - Biết được định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai từ đó có thái độ đúng đắn trong việc phát triển kinh tế nước nhà - Kĩ năng tính toán, xử lí số liệu; thu thập và xử lí tài liệu 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Phương pháp khăn trải bàn - Sử dụng số liệu thống kê 3. Phương tiện: - Máy chiếu - Số liệu thống kê - Bản đồ thế giới 4. Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ - Chuẩn bị của GV: 4 tờ giấy A0, mỗi HS một tờ giấy A4. - Phân nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm - Nội dung thảo luận: + VĐ 1: Các nước trên thế giới chia thành mấy nhóm?Các tiêu chí phân chia các nhóm nước. + VĐ 2: Chứng minh sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế của các nhóm dựa vào các tiêu chí trên + VĐ 3: Trình bày sự phát triển của Việt Nam dựa trên các tiêu chí trên. + VĐ 4: Định hướng phát triển kinh tế xã hội trong tương lai của nước ta - Thời gian thảo luận: 10 phút Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ Mỗi HS tự làm lên giấy A4, sau đó nhóm thảo luận lấy ý kiến chung chuẩn bị báo cáo trước lớp Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả GV lần lượt gọi 4 nhóm lên trình bày kết quả Bước 4: Đánh giá GV dựa vào quá trình làm bài và kết quả báo cáo cho điểm cộng Nội dung chính - Trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau được chia làm 2 nhóm nước: phát triển và 2 đang phát triển. - Một số nước vùng lãnh thổ đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi là các nước công nghiệp mới (NICs). - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các nhóm nước - GDP bình quân đầu người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển Trong cơ cấu kinh tế: + các nước phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ rất lớn, nông nghiệp rất nhỏ. + các nước đang phát triển tỉ lệ ngành nông nghiệp còn cao. - Tuổi thọ trung bình các nước phát triển > các nước đang phát triển. - HDI các nước phát triển > các nước đang phát triển Hoạt động 2. Tìm hiểu cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 1. Mục tiêu: - Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Trình bày được tác động của cuộc các mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Hình thức cá nhân/ nhóm 3. Phương tiện: - Máy chiếu - Hình ảnh liên quan đến các cuộc cách mạng công nghiệp 4. Tiến trình hoạt động: Hoạt động của giáo viên và học sinh GV cho HS xem tư liệu về các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trong lịch sử kết hợp với hiểu biết của bản thân HS trả lời các câu hỏi sau: - thời gian diễn ra các cuộc cách mạng công nghiệp - Đặc điểm nổi bật của các cuộc cách mạng công nghiệp đó. - Sự khác biệt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại - tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến toàn thế giới. Liên hệ tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đến Việt Nam. HS viết lại những hiểu biết của bản thân vào giấy GV mời một HS bất kỳ trả lời, các HS khác bổ sung GV chuẩn kiến thức Nội dung chính - Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỉ XXI, cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại xuất hiện. - Đặc trưng: bùng nổ công nghệ cao. + Dựa vào thành tựu KH mới với hàm lượng tri thức cao + Bốn trụ cột: * Công nghệ sinh học. * Công nghệ vật liệu. * Công nghệ năng lượng. * Công nghệ thông tin. => Tác dụng: thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, đồng thời hình thành nền kinh tế tri thức – nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao. 3 Hoạt động 4. Luyện tập/ Củng cố 1. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức đã học/ rèn luyện kĩ năng bài học/ góp phần hình thành năng lực … 2. Phương thức: hoạt động cá nhân 3. Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ BT1: Vẽ sơ đồ các tiêu chí phân loại các nhóm nước BT2: vẽ tranh thể hiện tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến nhân loại Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại lớp Bước 3: Đánh giá Giáo viên kiểm tra kết quả thực hiện của học sinh. Điều chỉnh kịp thời những vướng mức của học sinh trong quá trình thực hiện Hoạt động 5. Vận dụng/ Bài tập về nhà 1. Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng hoặc liên hệ kiến thức đã học vào một vấn đề cụ thể của thực tiễn về … 2. Nội dung: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đặt vấn đề để liên hệ hoặc vận dụng - Trường hợp học sinh không tìm được vấn đề để liên hệ hoặc vận dụng, giáo viên có thể yêu cầu … (nhiệm vụ yêu cầu: tìm hiểu về GDP/ người và chỉ số HDI của địa phương) 3. Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên các học sinh làm bài và nhận xét sản phẩm của học sinh Phụ lục 1. Phân chia các nhóm nước dựa vào các tiêu chí Tiêu chí Phát triển Đang phát triển GDP/ người (theo liên hiệp Có GDP/ người cao > 10000 Có GDP/ người thuộc quốc- UN) USD + nhóm trung bình 73610000 USD + nhóm thấp: < 736 HDI- chỉ số phát triển con HDI >0,8 HDI thuộc nhóm người + trung bình: 0,5- 0,8 + thấp: < 0,5 Cơ cấu kinh tế Tỉ trọng khu vực III cao, tỉ Tỉ trọng khu vực III chưa cao, trọng khu vực I thấp tỉ trọng khu vực I còn khá cao Tuổi thọ trung bình ( so sánh > 71,4 tuổi < 71,4 tuổi với tuổi thọ trung bình thế giới) FDI Cao Thấp Nợ nước ngoài Thấp Cao 2. Một số khái niệm/ thuật ngữ - HDI: Chỉ số phát triển con người HDI (Human Development Index) là tổng hợp ba chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình và trình độ văn hóa. 4 - GDP: tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Các chỉ số của Việt Nam - GDP khoảng 4.159 USD/lao động - Chỉ số Phát triển con người HDI tổng quát của Việt Nam tăng 1% lên 0,683 ( thứ 6 ĐNA) - Tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, Tuần: Tiết: Bài 2: XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa và hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế - Trình bày được biểu hiện của khu vực hóa kinh tế và hệ quả của khu vực hóa kinh tế 2. Kĩ năng: - Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực: số lượng các nước thành viên, số dân, GDP. - Sử dụng bản đồ Thế giới để nhận biết phạm vi của các liên kết kinh tế khu vực: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp ước tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Liên minh châu Âu (EU), Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOUR). 3. Thái độ: Nhận thức được sự tác động của toàn cầu hóa đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam 4. Định hướng các năng lực được hình thành: - Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác; năng lực ứng dụng CNTT. - Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng các số liệu thống kê; sử dụng lược đồ. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Đối với giáo viên: - Hình ảnh một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực - Máy chiếu và các phương tiện khác - Bản đồ thế giới 2. Đối với học sinh: Thực hiện các công việc đã được giao III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các nhóm nước phát triển và đang phát triển 3. Các hoạt động học tập: A. Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình huống xuất phát Bước 1: Giao nhiệm vụ Gv yêu cầu HS thảo luận và trả lời các câu hỏi: 5 - Em biết gì về chính sách bế quan tỏa cảng? Tác động của chính sách này tới kinht ế Việt Nam thời bấy giờ? - Hiện nay, chính sách kinh tế của Việt Nam đã thay đổi như thế nào? Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ và ghi ra giấy nháp để chuẩn bị báo cáo Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả GV gọi 01 HS báo cáo, các HS khác bổ sung thêm Bước 4: Đánh giá GV nhận xét và đánh giá phần trả lời của HS GV dẫn dắt vào vấn đề toàn cầu hóa B. Hình thành kiến thức/ kĩ năng mới Hoạt động 1. Tìm hiểu về xu hướng toàn cầu hóa 1. Mục tiêu: Biết được các biểu hiện của toàn cầu hóa 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Phương pháp thảo luận nhóm; 3. Phương tiện: 4. Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ GV nêu nguyên nhân của toàn cầu hóa GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm Nhiệm vụ: Hãy nêu các ví dụ để thấy rõ các biểu hiện của toàn cầu hóa, liên hệ với Việt Nam. Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ HS trong nhóm trao đổi để trả lời câu hỏi. Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả Đại diện các nhóm trình bày trước lớp Bước 4: Đánh giá Gv nhận xét phần trình bày của các nhóm và kết luận từng biểu hiện của toàn cầu hóa Nội dung chính I. Xu hướng toàn cầu hóa. Là quá trình liên kết các quốc gia về kinh tế, văn hóa, khoa học, … Trong đó toàn cầu hoá kinh tế có tác động mạnh mẽ nhất đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội thế giới. 1. Toàn cầu hóa về kinh tế a. Thương mại phát triển: b. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: c. Thị trường tài chính mở rộng: d. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn Hoạt động 2. Tìm hiểu hệ quả của toàn cầu hóa 1. Mục tiêu: Hiểu và trình bày được hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế 6 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận theo cặp 3. Phương tiện: Một số hình ảnh liên quan 4. Tiến trình hoạt động: Hoạt động của giáo viên và học sinh GV đặt câu hỏi: Đọc mục II SGK, kết hợp với hiểu biết của bản thân hãy cho biết toàn cầu hóa đã mang lại những thời cơ nào? Tạo sao một số nước trên thế giới biểu tình chống toàn cầu hóa? - Việt Nam cần có những hành động nào để tiếp cận toàn cầu hóa hiệu quả nhất? Hai HS cùng bàn trao đổi để trả lời câu hỏi. Một HS đại diện trả lời trước lớp. Các HS khác cho nhận xét, bổ sung. GV nhận xét và chuẩn kiến thức Nội dung chính - Tích cực: thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế. Thách thức: gia tăng khoảng cách giàu nghèo; cạnh tranh giữa các nước. Hoạt động 3. Tìm hiểu xu hướng khu vực hóa kinh tế và hệ quả của nó 1. Mục tiêu: Trình bày được biểu hiện của khu vực hóa kinh tế và hệ quả của khu vực hóa kinh tế 2. Phương thức: Cá nhân Phương tiện: phiếu học tập 3. Tổ chức hoạt động: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính - Hãy kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực mà 1. Các tổ chức liên kết kinh tế em biết. khu vực - giáo viên tổ chức cho HS tham gia một trò chơi nhỏ. - Nguyên nhân: do phát triển Tên tổ chức Năm Các Số dân GDP không đều và sức ép cạnh tranh thành nước và trên thế giới, những quốc gia lập vùng tương đồng về văn hóa, xã hội, địa lãnh thổ lí hoặc có chung mục tiêu, lợi ích. thành - Các tổ chức liên kết khu viên vực: AFTA, EU, ASEAN, NAFTA 1994 APEC… EU 1957 ASEAN 1967 APEC 1989 MERCOSUR 1991 HS dành thời gian nghiên cứu nội dung bảng 2. Sau đó lên hoàn thành bảng Hướng dẫn. điền số lượng thành viên. Sắp xếp số dân và 2. Hệ quả của khu vực hóa kinh GDP từ vị trí cao đến thấp( thể hiện từ 1 đến 6) - Liên hệ về mối quan hệ của Việt Nam trong tổ chức tế ASEAN. Giải thích vì sao VN phải gia nhập ASEAN. Từ - Tích cực: vừa hợp tác vừa cạnh 7 đó nêu nguyên nhân hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Mở rộng: có nhiều tổ chức không có vị trí địa lí gần nhau vẫn có thể liên kết với nhau. Vd: G7 gồm Anh, Hoa Kì, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Canada, Ý tranh tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, tăng tự do thương mại, đầu tư, bảo vệ lợi ích KT các nước thành viên; tạo những thị trường rộng lớn, tăng cường toàn cầu hóa kinh tế. GV đặt câu hỏi: Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN có - Thách thức: quan tâm giải quyết những thuận lợi và thách thức nào? vấn đề như chủ quyền kinh tế, Từ câu trả lời của HS, GV nêu lên hệ quả của khu vực quyền lực quốc gia. hóa kinh tế Hoạt động 4. Luyện tập/ Củng cố 1. Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ cho HS 2. Phương thức: hoạt động cá nhân 3. Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ Xác định trên bản đồ thế giới một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Đánh giá GV chuẩn kiến thức Hoạt động 5. Vận dụng/ Bài tập về nhà 1. Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng hoặc liên hệ kiến thức đã học vào một vấn đề cụ thể của thực tiễn về toàn cầu hóa, khu vực hóa 2. Nội dung: - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đặt vấn đề để liên hệ hoặc vận dụng - Trường hợp học sinh không tìm được vấn đề để liên hệ hoặc vận dụng, giáo viên có thể yêu cầu tìm hiểu những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi tham gia vào toàn cầu hóa 3. Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên các học sinh làm bài và nhận xét sản phẩm của học sinh Phụ lục Tên tổ chức Năm thành lập NAFTA EU ASEAN APEC MERCOSUR 1994 1957 1967 1989 1991 Các nước và vùng lãnh thổ thành viên 3 27 (nay 26) 10 20 4 Số dân GDP 4 3 2 1 5 2 3 4 1 5 Bài 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU 8 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết và giải thích được tình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hóa dân số ở các nước phát triển - Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường - Hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình và chống nguy cơ chiến tranh 2. Kĩ năng: - Phân tích được các tranh ảnh, tư liệu - Kỹ năng khai thác và xử lí bảng số liệu để rút ra kiến thức. Liên hệ thực tế. - Kỹ năng trình bày, báo cáo, giải quyết một số vấn đề. - Thu thập và xử lí thông tin, viết báo cáo ngắn gọn về mộtt số vấn đề mang tính toàn cầu:bùng nổ dân số, già hoá dân số, ô nhiễm môi trường... 3. Thái độ: Nhận thức được để giải quyết các vấn đề toàn cầu cần có sự đoàn kết và hợp tác của toàn nhân loại 4. Định hướng các năng lực được hình thành: - Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác; năng lực ứng dụng CNTT. - Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng các số liệu thống kê. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Đối với giáo viên: - một số hình ảnh về ô nhiễm môi trường - một số tin, ảnh về chiến tranh khu vực và nạn khủng bố trên thế giới - phiếu học tập 2. Đối với học sinh: Thực hiện các công việc đã được giao III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì? 3. Các hoạt động học tập: A. Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình huống xuất phát Bước 1: Giao nhiệm vụ GV đưa các từ hoặc cụm từ (hoặc trình chiếu một số hình ảnh), yêu cầu học sinh quan sát, sắp xếp theo ba chủ đề: bùng nổ dân số/ ô nhiễm nguồn nước biển, đại dương/ khủng bố quốc tế. Trình bày suy nghĩ của bản thân về các vấn đề trên. Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ và ghi ra giấy nháp để chuẩn bị báo cáo Bước 3: HS báo cáo kết quả Bước 4: Đánh giá 9 GV nhận xét và đánh giá phần trả lời của HS GV dẫn dắt vào vấn đề B. Hình thành kiến thức/ kĩ năng mới Hoạt động 1. Tìm hiểu các vấn đề về dân số 1. Mục tiêu: Biết và giải thích được tình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hóa dân số ở các nước phát triển 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận nhóm 3. Phương tiện: - Bảng 3.1. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm - Bảng 3.2 cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000- 2005. 4. Tiến trình hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm - Nhóm 1 và 3: Đọc thông tin ở mục I.1. phân tích bảng 3.1 để trả lời các câu hỏi sau: + So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước với thế giới + Hậu quả của việc gia tăng dân số: về kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường - Nhóm 2 và 4: Đọc thông tin ở mục II.2. phân tích bảng 3.2, trả lười các câu hỏi sau: + So sánh cơ cấu dân số của hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. + Hậu quả của vấn đề già hóa dân số Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ HS trong nhóm thảo luận để thống nhất ý kiến. Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả Đại diện các nhóm trình bày, HS các nhóm khác bổ sung ý kiến Bước 4: Đánh giá: GV nhận xét ý kiến của HS và chốt lại kiến thức. Kiên hệ với việc gia tăng dân số ở VN và biện giáp giải quyết Nội dung chính I. Dân số 1. Bùng nổ dân số - Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX. - Dân số bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển: (chiếm 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới). - Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế chất lượng cuộc sống. 2. Già hóa dân số - Dân số thế giới có xu hướng già đi: + Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm. + Tỉ lệ > 65 tuổi tăng. - Hậu qủa của cơ cấu dân số già: + Thiếu lao động. + Chi phí phúc lợi cho người già tăng. Hoạt động 2. Tìm hiểu các vấn đề về môi trường 1. Mục tiêu: 10 Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: - Thảo luận nhóm - Cá nhân 3. Phương tiện: - Phiếu học tập - Một số hình ảnh về vấn đề môi trường 4. Tiến trình hoạt động: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Bước 1: GV yêu cầu HS ghi ra giấy các loại ô nhiễm môi Phụ lục trường mà em biết. Một HS trả lời, các HS khác bổ sung Bước 2: GV chia HS thành 5 nhóm hoàn thành phiếu học tập (phụ lục). Liên hệ VN Bước 3: HS các nhóm trao đổi để ghi nhận xét vào phiếu học tập. Đại diện các nhóm trình bày , HS các nhóm khác bổ sung Bước 4: GV nhận xét phần trả lời của HS và chốt kiến thức Hoạt động 3. Tìm hiểu một số vấn đề khác 1. Mục tiêu: Hiểu được sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình và chống nguy cơ chiến tranh 2. Phương thức: - Hoạt động cá nhân - Phương tiện: Một số hình ảnh, video liên quan 3. Tổ chức hoạt động: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính GV cho HS xem một số hình ảnh/ video về vấn đề chiến tranh, xung đột đang diễn ra trên thế giới. HS nêu phát biểu cảm nghĩ của bản thân khi xem những hình ảnh/ video trên. GV đặt câu hỏi: Theo em, biện pháp để giải quyết chiến tranh, bảo vệ hòa bình là gì? - Liên hệ những hành động chống phá hòa bình ở VN và nêu trách nhiệm của bản thân Hoạt động 4. Luyện tập/ Củng cố 1. Mục tiêu: Hình thành cho HS năng lực thuyết trình trước đám đông 2. Phương thức: Nhóm/ cá nhân 3. Tổ chức hoạt động: 11 Bước 1: Giao nhiệm vụ Sau khi học xong các nội dung cơ bản của bài học. Các em hãy chọn ra một nội dung khiến em thấy ấn tượng, quan tâm nhất. Sau đó viết một bài thuyết trình về vấn đề đó. Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ và thuyết trình trước lớp Bước 3: GV nhận xét và đánh giá điểm để khích lệ. Hoạt động 5. Vận dụng/ Bài tập về nhà 1. Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức lí thuyết để vận dụng tìm hiểu vấn đề ô nhiễm tại địa phương 2. Nội dung: Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường/ dân số của địa phương trong những năm vừa qua. Yêu cầu có số liệu 3. Đánh giá: … Giáo viên khuyến khích, động viên các học sinh làm bài và nhận xét sản phẩm của học sinh Phụ lục Một số vấn đề môi trường toàn cầu Vấn đề môi trường Biến đổi khí hậu Suy giám tầng ôzôn Ô nhiểm nguồn nước ngọt, biển và đại dương Hiện trạng Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp Suy giảm đa dạng sinh học Một số vấn đề môi trường toàn cầu Vấn đề Hiện trạng Nguyên nhân Biến đổi Nhiệt độ khí Khí CO2 tăng khí hậu quyển tăng ngày gây hiệu ứng càng lớn, mưa nhà kính. axit Hậu quả Thời tiết thay đổi thất thường, băng tan ở 2 cực. Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, sản xuất. Gây nhiều tác hại đến sức khỏe con người, mùa màng và các loại sinh vật 1,3 tỷ người thiếu nước sạch ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh vật thủy sinh Suy giám Tầng ôzôn bị Hoạt động tầng ôzôn thủng và lổ thủng công nghiệp và ngày càng lớn đời sống thải khí CFCS,SO2... Ô nhiểm Ô nhiểm nghiêm Chất thải công nguồn trọng nguồn nghiệp, nông nước ngọt, nước ngọt. nghiệp và sinh biển và Ô nhiểm biển và hoạt. đại dương đại dương Vận chuyển dầu, tràn dầu, rác thải trên biển Suy giảm Nhiều loài sinh Khai thác quá Mất đi nhiều loài sinh đa dạng vật bị tuyệt mức, thiếu hiểu vật, xã hội mất nhiều 12 Giải pháp Cắt giảm lượng CO2, NO2, SO2, CH4... Trong sản xuất và sinh hoạt Cắt giảm lượng CFCS trong sản xuất Tăng cường dựng các nhà xử lý nước Đảm bảo an hàng hải xây máy thải. toàn Xây dựng các vườn quốc gia và khu sinh học chủng, nhiều hệ biết trong sử tiềm năng phát triển bảo tồn thiên nhiên sinh thái biến dụng tự nhiên kinh tế mất Tuần: Tiết: Bài 4: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá với các nước đang phát triển. 2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo về một vấn đề mang tính toàn cầu. 3. Thái độ: - Học sinh thấy được những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với nước ta từ đó có ý thức hơn trong học tập và ren luyện. 4. Định hướng các năng lực được hình thành: - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng CNTT & TT - Năng lực riêng: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng biểu đồ II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Đối với giáo viên: Giáo án. Một số hình ảnh về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất, quản lí,kinh doanh. 2. Đối với học sinh: Đọc trước bài và sưu tầm thêm một số tài liệu về tác động của toàn cầu hóa đối với Việt Nam. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển, sự già hoá dân số đang diễn ra ở các nước phát triển? 3. Các hoạt động học tập: A. Đặt vấn đề/ Khởi động/ Tình huống xuất phát Bước 1: Giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS nêu những thách thức và thời cơ của các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bước 2: HS thực hiện và ghi ra giấy nháp, chuẩn bị để báo cáo trước lớp. Bước 3: GV gọi 01 HS báo cáo, các HS khác trao đổi và bổ sung thêm. Bước 4: Đánh giá GV sử dụng nội dung HS trả lời để tạo ra tình huống có vấn đề và dẫn dắt vào nội dung bài học. 13 B. Hình thành kiến thức/ kĩ năng mới Hoạt động 1 . Tìm hiểu những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển 1. Mục tiêu: Nêu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá với các nước đang phát triển. 2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nhóm 3. Phương tiện: - Thông tin sách giáo khoa - Hình ảnh liên quan 4. Tiến trình hoạt động: GV yêu cầu HS xác định mục đích, yêu cầu của bài thực hành Bước 1: Giao nhiệm vụ GV chia lớp thành 7 nhóm đảm nhận 1 ô kiến thức trong SGK Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ HS trao đổi và thảo luận để rút ra được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển qua từng ô kiến thức Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, cho ý kiến Bước 4: Đánh giá Gv gợi ý HS tìm những kết luận chưa hoàn chỉnh và chốt kiến thức Nội dung chính 1. Tự do hóa thương mại - Cơ hội: Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển - Thách thức: trở thành thị trường tiêu thị cho các cường quốc 2. Cách mạng khoa học- công nghệ - Cơ hội: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ; hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức - Thách thức: nguy cơ tụt hậu 3. Lối sống, văn hóa của các siêu cường quốc - Cơ hội: tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại - Thách thức: mất bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị đạo đức bị biến đổi 4. Chuyển giao công nghệ - Cơ hội: tiếp nhận đầu tư công nghệ, hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật - Thách thức: trở thành bãi rác công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển 5. Toàn cầu hóa trong công nghệ - Cơ hội: đi tắt đón đầu từ đó có thể đuổi kịp các nước phát triển 14 - Thách thức:gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu 6. Chuyển giao thành tựu khoa học – công nghệ, về tổ chức quản lí, về sản xuất kinh doanh - Cơ hội: thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn, hòa nhập nhanh chóng vào nền KT TG - Thách thức: sự cạnh tranh quyết liệt hơn 7. Sự đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế - Cơ hội: tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển KT - Thách thức: chảy máu chất xám, gia tăng cạn kiệt tài nguyên Kết luận: - Cơ hội: + Khắc phục khó khăn, hạn chế về vốn, cơ sở vật chất, kĩ thuật công nghệ + Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế - Thách thức: + Cạnh tranh khốc liệt + Chịu rủi ro, nguy cơ tụt hậu và tự chủ. Hoạt động 2. Luyện tập/ Củng cố 1. Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng viết báo cáo 2. Phương thức: Cá nhân 3. Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ Trên cơ sở những nội dung đã thảo luận, mỗi cá nhân viết một báo cáo ngắn có chủ dề “những thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển” Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Đánh giá Hoạt động 5. Vận dụng/ Bài tập về nhà 1. Mục tiêu: HS có kĩ năng thu thập xử lí thông tin, số liệu 2. Nội dung: Tìm hiểu về châu Phi những màu sắc về cuộc sống và con người ở châu Phi 3. Đánh giá: … BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC TIẾT 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI. I. MỤC TIÊU 15 1. Kiến thức: - Châu Phi là một châu lục khá giàu khoáng sản song có nhiều khó khăn do khí hậu khô, nóng... - Dân số tăng nhanh, nguồn lao động khá lớn, song số dân sống trong nghèo đói rất lớn, luôn bị chiến tranh, bệnh tật đe dọa - Kinh tế tuy có khởi sắc nhưng cơ bản phát triển chậm. Đa số các quốc gia vẫn đóng vai trò cung cấp nguyên vật liệu thô cho các nước phát triển. 2. Kĩ năng : Kĩ năng phân tích lược đồ, bsl và thông tin để nhận biết các vấn đề của châu Phi. 3. Thái độ: Chia sẻ với những khó khăn mà người dân châu Phi phải trải qua. 4. Định hướng phát triển năng lực: - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ. - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, số liệu thống kê II/CHUẨN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bị của GV: - Giáo án, Bản đồ tự nhiên châu Phi, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: - Đọc trước bài. - Tìm một số tranh ảnh về cảnh quan và con người châu Phi, một số hoạt động kinh tế tiêu biểu của người dân châu Phi. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở thực hành của một số HS và chấm điểm 3. Các hoạt động học tập: A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Mục tiêu: - Huy động hiểu biết bản thân để đánh gia khái quát về Châu Phi - Quan sát một số hình ảnh tạo hứng thú trong việc tiếp thu nội dung mới về Châu Phi. - Tìm nội dung mới tạo tình huống mâu thuẫn, kích thích tìm tòi của hs về Châu Phi. 2. Phương pháp/ kĩ thuật: Phát vấn, làm việc cá nhân. 3. Phương tiện: Một số hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa của các nước Châu Phi . 4. Tiến trình hoạt động: - Bước 1: Giao nhiệm vụ Gv cho hs xem một số hình ảnh về chủng tộc Nêgrôit, hoang mạc xahara và yêu cầu hs trả lời câu hỏi: + Tên chủng tộc? Chủng tộc này sinh sống ở đâu + Hoang mạc Xahara thuộc châu lục nào + Em biết gì về đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của Châu Phi - Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ Hs nhận nhiệm vụ và làm việc cá nhân. - Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả - Bước 4: Gv bổ sung và liên kết về bài học B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội. 1. Mục tiêu: Biết được tiềm năng phát triển kinh tế cũng như khó khăn về tự nhiên của Châu Phi 2. Phương pháp – kĩ thuật: 16 + Sử dụng bản đồ/ phân tích bảng số liệu. + Đàm thoại gợi mở/ thuyết trình tích cực + Thảo luận nhóm 3. Phương tiện: Bản đồ Châu Phi 4. Tiến trình hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Dựa vào hình 5.1 và kiến thức I.Một số vấn đề về tự nhiên: SGK: - Khí hậu khô nóng. - Hãy trình bày những thuận lợi - Các loại cảnh quan: đa dạng: rừng xích đạo và nhiệt và khó khăn do tự nhiên gây ra? đới ẩm, rừng cận nhiệt đới ẩm, khô, xavan, và rừng lẫn - Nêu các giải pháp khả thi để xavan, hoang mạc và bán hoang mạc. khắc phục những khó khăn đó? - Cảnh quan chiếm ưu thế: Hoang mạc và xavan, khí hậu Bước 1: GV phát phiếu học tập và khô nóng. hướng dẫn HS tìm hiểu một số vấn đề tự - Tài nguyên nổi bật: nhiên + Khoáng sản: Giàu kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ, Thuận lợi Khó khăn khí đốt đặc biệt là kim cương. Khí + Rừng chiếm diện tích khá lớn. hậu,cảnh - Sự khai thác tài nguyên quá mức, môi trường bị tàn quan phá, hiện tượng hoang mạc hoá…Nguồn lợi nằm trong Tài nguyên tay tư bản nước ngoài. nổi bật - Biện pháp: Bước 2: HS họat động 2 nhóm để +khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tìm hiểu thuận lợi và khó khăn: + Tăng cường thủy lợi hóa. Bước 3: Đại diện nhóm trình bày kết quả. Bước 4: GV chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu một số vấn đề về dân cư và xã hội. 1. Mục tiêu: Biết được một số vấn đề cần giải quyết về dân cư và xã hội của Châu Phi. 2. Phương pháp – kĩ thuật: + Sử dụng bản đồ/ phân tích bảng số liệu. + Đàm thoại gợi mở/ thuyết trình tích cực + Thảo luận nhóm 3. Phương tiện: Bản đồ Châu Phi 4. Tiến trình hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - Dân cư và xã hội châu Phi tồn tại II.Một số vấn đề dân cư và xã hội: Các Đặc điểm Ảnh hưởng những vấn đề gì cần giải quyết? - Dựa vào kiến thức SGK Phân tích bảng 5.1 để vấn đề hoàn thành phiếu học tập sau: Dân số - Tỉ suất sinh, tỉ Hạn chế của sự Các vấn đề Đặc điểm Ảnh hưởng suất tử, tỉ suất gia phát triển kinh Dân số tăng tự nhiên cao tế, giảm chất Mức sống nhất TG lượng cuộc sống, Vấn đề khác tàn phá MT 17 - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung. - GV chuẩn hoá kiến thức. Mức sống - Tuổi thọ trung bình thấp, HDI rất thấp. - Phần lớn các nước châu Phi dưới mức trung bình của các nước đang phát triển. Vấn đề Hủ tục, bệnh tật, khác xung đột sắc tộc. Chất lượng nguồn lao động thấp. Tổn thất lớn về người và của -> làm chậm sự phát triển nền KT-XH. Hoạt động 3: Một số vấn đề về kinh tế 1. Mục tiêu: - Kiến thức: Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết và các giải pháp để phát triển kinh tế của Châu Phi. - Kĩ năng: nhận xét bảng 5.2 2.Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: + Phân tích bảng số liệu + Đàm thoại gợi mở 3. Phương tiện: Bản đồ Châu Phi, bảng 5.2 (phóng to) 4. Tiến trình hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Bước 1: GV yêu cầu: III. Một số vấn đề kinh tế: -Dựa vào bảng 5,2, nhận xét tốc độ 1. Thành tựu: Nền kinh tế phát triển theo hướng tích tăng trưởng GDP của một số quốc gia cực: Tốc độ tăng trưởng GDP cao, khá ổn định. châu Phi so với TG? 2.Hạn chế: -Trình bày thực trạng nền kinh tế - Quy mô nền kinh tế nhỏ chiếm 1,9% GDP toàn cầu, châu Phi theo cấu trúc: lại chiếm đến hơn 13% dân số TG. - Thành tựu đạt được - Đa số các nước châu Phi thuộc nhóm kém phát triển - Hạn chế nhất TG. - Nguyên nhân 3. Nguyên nhân: Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ. - Sự kìm hãm của chủ nghĩa thực dân. Bước 3: HS trả lời. - Đường biên giới quốc gia hình thành tuỳ tiện trong Bước 4: GV đánh giá. lịch sử nguyên nhân gây ra xung đột sắc tộc. - Khả năng quản lí yếu kém của nhà nước. - Dân số tăng nhanh. Hoạt động 4. Luyện tập/ Củng cố 1. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức đã học; rèn luyện kĩ năng. 2. Phương thức: Hoạt động cá nhân. 4. Tổ chức hoạt động: Bước 1: Giao nhiệm vụ 18 a. Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên. b. Để thoát khỏi tình trạng kém phát triển các nước châu Phi cần thực hiện những giải pháp gì? c. Phân tích các nguyên nhân làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển. Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại lớp Bước 3: Đánh giá Giáo viên kiểm tra kết quả thực hiện của học sinh. Điều chỉnh kịp thời những vướng mắc của học sinh trong quá trình thực hiện. Hoạt động 5. Vận dụng/ Bài tập về nhà 1. Mục tiêu: Liên hệ thực tế nhằm mở rộng kiến thức, rèn luyện kĩ năng. 2. Nội dung: - Về nhà làm bài tập số 2 SGK trang 23. - Đọc bài: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh và nghiên cứu các câu hỏi giữa và cuối bài 3. Đánh giá: Giáo viên khuyến khích, động viên các học sinh làm bài. TIẾT 6- BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 2: KHU VỰC MĨ LA TINH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước Mĩ La tinh (tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, về nguồn lực con người…) - Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở MLT. 2. Kỹ năng - Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của Mĩ La tinh. + Sử dụng bảng số liệu để so sánh tỉ trọng thu nhập GDP của các nhóm dân cư ở một số quốc gia, bảng số liệu về GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh. - Đọc và phân tích biểu đồ tốc độ tăng GDP, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP của một số quốc gia, GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ La tinh. 3.Thái độ - Hs có thái độ nhận thức đúng đắn về sự phát triển kinh tế xã hội của các nước Mĩ La tinh và từ đó có liên hệ một số vấn đề xã hội với Việt Nam. 4. Định hướng phát triển năng lực. 4.1. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực ứng dụng CNTT. 4.2. Năng lực chuyên biệt: Tư duy lãnh thổ, sử dụng số liệu, sử dụng bản đồ II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: - Bản đồ các nước Mĩ La tinh. - Bản đồ kinh tế các nước Mĩ La tinh. 19 - Tranh ảnh về cảnh quan, con người và một số hoạt động tiêu biểu của Mĩ La tinh. - Máy chiếu 2. Học sinh: Sưu tầm các bản đồ, tư liệu, hình ảnh liên quan đến Mĩ La tinh và chuẩn bị nội dung đã giao trước ở nhà. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: (một số câu hỏi trắc nghiệm về Châu Phi) 3. Các hoạt động học tập A. Đặt vấn đề 1. Mục tiêu : - Huy động kiến thức bản thân để nhận biết một số hình ảnh về con người, đất nước thuộc khu vực Mĩ La tinh. - Quan sát một số hình ảnh tạo hứng thú trong việc tiếp thu nội dung mới về khu vực Mĩ La tinh. - Tìm nội dung mới tạo tình huống mâu thuẫn, kích thích tìm tòi của hs về khu vực Mĩ La tinh. 2. Phương pháp/ kĩ thuật: Phát vấn, làm việc cá nhân. 3. Phương tiện: Một số hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa của các nước Mĩ La tinh. 4. Tiến trình hoạt động. - Bước 1: Gv cho hs xem một số hình ảnh nổi bật của một số quốc gia Mĩ la tinh như lễ hội Đội bóng đá Braxin, lãnh tụ Phi-den-casro..và yêu cầu hs trả lời câu hỏi: hình ảnh này khiến các em liên tưởng đến các quốc gia nào trên TG? - Bước 2: Hs nhận nhiệm vụ và làm việc cá nhân. - Bước 3: Hs trả lời ( Dự kiến sản phẩm: hs nghĩ đến đất nước Braxin, Cu-ba) - Bước 4: Gv bổ sung và cho hs biết đây là hình ảnh của Braxin và Cuba- một trong những quốc gia thuộc khu vực Mĩ la tinh. Đây là khu vực có nền văn hóa đa dạng, kinh tế-xã hội có nhiều đặc điểm nổi bật. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội. 1. Mục tiêu + Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước Mĩ La tinh gồm tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, về nguồn lực con người. + Biết được một số vấn đề cần giải quyết về dân cư và xã hội của Mĩ La tinh. 2. Phương pháp – kĩ thuật + Sử dụng bản đồ/ phân tích bảng số liệu. + Đàm thoại gợi mở/ thuyết trình tích cực + Thảo luận nhóm 3. Phương tiện: Bản đồ các nước Mĩ La tinh, hình 5.3, bảng 5.3. 4. Tiến trình hoạt động Hoạt động của GV và học sinh Nội dung chính -Bước 1: GV khái quát về vị trí và giới hạn của các I. Một số vấn đề về tự nhiên, nước Mĩ Latinh. GV có thể đặt câu hỏi mở rộng: Tại dân cư và xã hội sao gọi là khu vực Mĩ La tinh. ( Gv cần giải thích kết 1. Tự nhiên hợp môn lịch sử).( Gv chia lớp thành 8 nhóm ) - Giàu tài nguyên, khoáng sản +GV đặt câu hỏi: dựa vào thực tế và phần I sách giáo chủ yếu là kim loại màu, kim 20