Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án công nghệ lớp 11 cả năm chuẩn

3e7597fa106b977dc07f46dfb4926acf
Gửi bởi: hoanggam 25 tháng 3 2016 lúc 20:01:09 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 22:51:59 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3856 | Lượt Download: 66 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnTiết: Ngày soạn: 15/08/2008Tuần: Lớp dạy: Khối 11PHẦN MỘT: VẼ KĨ THUẬTChương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞBài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuậtI. Mục tiêu:- Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽkĩ thuật.- Có thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.II. Chuẩn bị:1 Nội dung:- Nghiên cứu bài SGK.- Đọc các TCVN và TCQT (ISO) về trình bày bản vẽ kĩ thuật.2 Phương tiện dạy học:- Tranh vẽ phóng to các hình 1.3, 1.4 và 1.5 SGK.III. Phương pháp dạy học:IV. Tiến trình tiết dạy:1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.2 Nội dung bài mới:Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dungHoạt động 1: Tìm hiểu nghĩa của tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật- Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữchung dùng trong kĩ thuật?- Bản vẽ kĩ thuật được xây dựng trên quy tắcnào? Bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định cácquy tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật,trong đó có các tiêu chuẩn về trình bày bảnvẽ.+ Bản vẽ kĩ thuật được lập theo TCVN hoặcTCQT(ISO). A0 1189 841A1 841x 594A2 594 420A3 420 297A4 297 210Hoạt động Giới thiệu khổ giấy- Vì sao bản vẽ phải theo các khổ giấy nhấtđịnh?- Việc quy định khổ giấy có liên quan gì đếncác thiết bị sản xuất và in ấn? I, Khổ giấy:A0 1189 841A1 841x 594A2 594 420Trang 1Doc24.vn Quy định khổ giấy để thống nhất quản lý vàtiết kiệm trong sản xuất.- Cách chia các khổ giấy A1 A2 A3 A4 từ khổA0 như thế nào? Chia khổ A0 có diện tích 1m thành nhiềukhổ theo TCVN 7285: 2003. Tỉ lệ cạnh dài vàcạnh ngắn là A3 420 297A4 297 210Hoạt động 3: Giới thiệu tỉ lệ- Thế nào là tỉ lệ của bản vẽ? Tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểudiễn và kích thước thực. II, Tỉ lệHoạt động 4: Giới thiệu nét vẽ- Các nét liền đậm, liền mảnh, nét đứt, nétgạch chấm mảnh biểu diễn các đường gì củavật thể?- Việc quy định chiều rộng nét vẽ có liên quangì đến bút vẽ? Để thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụngbút vẽ. III, Nét vẽ:Bảng 1.2 SGKHoạt động 5: Giới thiệu chữ viết- Yêu cầu của chữ viết trên bản vẽ kĩ thuậtnhư thế nào? Quy định theo TCVN 7284 2: 2003 (Iso3092 2: 2000). IV, Chữ viết:Hoạt động 6: Giới thiệu cách ghi kích thướcNếu kích thước ghi trên bản vẽ kĩ thuật saihoặc gây nhầm lẫn cho ngưới đọc thì đưa đếnkết quả như thế nào?GV: Trình bày các quy định về ghi kích thướctheo TCVN 5705: 1993GV: Trình bày chiều chữ số kích thước trongcác trường hợp đường kích thước có chiềungang khác nhau. V, Ghi kích thước:1- Đường kích thước :Dùng nét liền mảnh2- Đường gióng kíchthước:Dùng nét liền mảnh3- Chữ số kích thước:+ Có trị số thực,không phụ thuộc vào tỉlệ bản vẽ.+ Không ghi đơn vị(nếu là mm).4- Kí hiệu Ø, R:Trang 2Doc24.vnTiết: Ngày soạn: 25/08/2008Tuần: Lớp dạy: Khối 11Bài 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓCI. Mục tiêu:- Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc.- Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ.II. Chuẩn bị:1 Nội dung:+ Nghiên cứu bài SGK.+ Đọc tài liệu tham khảo liên quan.2 Phương tiện dạy học:+ Tranh vẽ phóng to hình 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 SGK.+ Vật mẫu hình 2.1 SGK và mô hình mặt phẳng hình chiếu.III. Phương pháp dạy học:IV. Tiến trình tiết dạy:1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.2 Kiểm tra bài cũ:Nêu cách chia các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 ?3 Nội dung bài mới:Hoạt động của giáo viên và họcsinh Nội dungHoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp góc chiếu thứ nhất- Trong PPGC I, vật thể được đặtnhư thế nào đối với các mặt phẳnghình chiếu?- Sau khi chiếu, mphc bằng và I, Phương pháp góc chiếu I:- Đặt vật thể vào giữa hệ thốngmphc.- Chiếu vật thể lên các mphc.Trang 3Doc24.vnmphc cạnh được xoay như thếnào?- Trên bản vẽ các hình chiếu đượcbố trí như thế nào? Xoay mphc bằng xuống 90 0,mphc cạnh sang phải 90 0.Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp góc chiếu thứ ba- Trong PPGC IIII, vật thể đượcđặt như thế nào đối với các mặtphẳng hình chiếu?- Sau khi chiếu, mphc bằng vàmphc cạnh được xoay như thếnào?- Trên bản vẽ các hình chiếu đượcbố trí như thế nào? II, Phương pháp góc chiếu III:- Đặt vật thể vào giữa hệ thốngmphc.- Chiếu vật thể lên các mphc.- Xoay mphc bằng lên 90 0, mphccạnh sang trái 90 0.Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giáGV: Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể?- Sự khác nhau của PPCG và PPCG III như thế nào?Tiết: Ngày soạn: 01/09/2008Tuần: Lớp dạy: Khối 11Bài 3:Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giảnI. Mục tiêu:- Vẽ được hình chiếu của vật thể đơn giản.- Ghi được các kích thước trên hình chiếu của vật thể đơn giản.- Trình bày được bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật.II. Chuẩn bị:1 Nội dung:+ Nghiên cứu bài SGK.+ Đọc tài liệu liên quan.2 Phương tiện dạy học:+ Mô hình giá chữ (hình 3.1 SGK).+ Tranh vẽ phóng to hình 3.2 và 3.4 SGK.+ Các đề bài hình chiều (hình 3.9 SGK) hoặc các vật mẫu.III. Phương pháp dạy học:IV. Tiến trình tiết dạy:1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số2 Kiểm tra bài cũ:Trang 4Doc24.vnNội dung PPCG III?3 Nội dung bài mới:Hoạt động 1: Giới thiệu bàiGV trình bày bài thực hành và nêu tóm tắt các bước tiến hành:+ Phân tích hình dạng vật thể và chọn các hướng chiếu.+ Bố trí các hình chiếu trên bản vẽ bằng các hình chữ nhật bao ngoàihình chiếu.+ Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh.+ Tô đậm các nét thấy và dùng các nét đứt để biểu diễn cạnh khuất,đường bao khuất.+ Ghi kích thước.+ Kẻ khung vẽ và khung tên+ Hoàn thiện bản vẽ.Hoạt động 2: Tổ chức thực hành- GV giao đề bài cho học sinh và nêu các yêu cầu của bài làm.- HS làm bài theo sự hướng dẫn, phân công của giáo viên.Tiết: Ngày soạn: 10/09/2008Tuần: Lớp dạy: Khối 11Bài 4: HÌNH CẮT, MẶT CẮTI. Mục tiêu:- Hiểu được một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt.- Biết cách vẽ mặt cắt và hình cắt của một số vật thể đơn giản.II. Chuẩn bị:1 Nội dung:+ Nghiên cứu bài SGK.+ Đọc tài liệu liên quan.2 Phương tiện dạy học:- Mô hình, tranh vẽ phóng to hình 4.1 và 4.2 SGK.- Vật mẫu theo hình 4.1 SGK.III Tiến trình dạy học:1 Phân bố bài giảng:- Bài giảng có nội dung chính được giảng trong tiết:+ Khái niệm về mặt và hình cắt.+ Mặt cắt.Trang 5Doc24.vn+ Hình cắt.- Trọng tâm của bài:+ Khái niệm về mặt cắt và hình cắt.+ Cách vẽ các loại mặt cắt và hình cắt.2 Các hoạt động dạy và học:a, Ổn định lớp:b, Đặt vấn đề vào bài mới:Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh nếudùng hình biểu diễn thì có nhiều nét đứt, như thế bản vẽ thiếu rõ ràng,sáng sủa. Vì vậy, trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt%