Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải sách giáo khoa Âm nhạc lớp 7

 • Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:49:28
 • Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bà...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:50:05
 • Tiết 22: Học hát bài Khúc ca bốn mùa & Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Na...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:50:48
 • Tiết 23: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa & Tập đọc nhạc: TĐN số 7
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:51:28
 • Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thư...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:52:25
 • Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạn...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:53:04
 • Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:53:45
 • Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 13:46:34
 • Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thư...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:52:25
 • Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạn...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:53:04
 • Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 11:53:45
 • Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 13:46:34