Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6

 • Tiết 19: Học hát Niềm vui của em
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:28:07
 • Tiết 20: Ôn tập bài hát Niềm vui của em và TĐN số 6
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:28:58
 • Tiết 21: Nhạc lý 3/4 – Cách đánh nhịp 3/4 & Âm nhạc thưởng thức Nhạc s...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:30:03
 • Tiết 22: Học hát bài Ngày đầu tiên đi học
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:30:56
 • Tiết 23: Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học & TĐN số 7
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:32:04
 • Tiết 24: Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học; TĐN số 7 & Âm nhạc thưở...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:32:48
 • Tiết 26: Học hát bài Tia nắng hạt mưa & Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược v...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:33:43
 • Tiết 27: Ôn tập bài hát Tia nắng, hạt mưa; TĐN số 8 & Nhạc lí: Những k...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:34:45
 • Tiết 23: Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học & TĐN số 7
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:32:04
 • Tiết 24: Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học; TĐN số 7 & Âm nhạc thưở...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:32:48
 • Tiết 26: Học hát bài Tia nắng hạt mưa & Âm nhạc thưởng thức: Sơ lược v...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:33:43
 • Tiết 27: Ôn tập bài hát Tia nắng, hạt mưa; TĐN số 8 & Nhạc lí: Những k...
  Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào lúc 2019-11-18 10:34:45