Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Explore us! (KHÁM PHÁ CHÚNG TÔI!)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 14:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Tạm dịch:

Những thành phố thủ đô là những điểm thu hút lớn.

Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người.

1. Làm nghiên cứlỉ về một trong những thành phố, sau đó lập danh sách những nơi và hoạt động mà bạn nghĩ sẽ thu hút khách đến thành phố.

2. Thiết kế một áp phích cho thành phố với hình ảnh và thông tin.

3. Trình bày áp phích cho lớp và giới thiệu thành phố

4. Lớp bầu ra áp phích nào thu hút nhất.

Hướng dẫn giải

Washigton DC

Places :

The White house, c&o canal, the National Children’s Museum, National park, Tidal Basin.

Canoeing along the c&o canal, enjoying the beautiful scenery.

Exploring Washington DC on hop-on-hop-off trolley.

Visiting the white house, where the President of the USA lives.

Visiting the national Children’s museum.

Cycling on bike trails in the national park.

Enjoying the cherry blossoms at the Tidal basin.

Tạm dịch:

Địa điểm:

Nhà trắng, kênh c&o, Bảo tàng Trẻ em Quốc gia, công viên quốc gia. hồ Todal Basin Activities (Hoạt động):

Bơi xuồng dọc kềnh c&o, thưởng thức cảnh đẹp.

Khám phá Washington DC trên xe điện lên xuống.

Thăm nhà Trắng nơi tổng thống Mỹ sống.

Thăm Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.

Đi xe đạp quanh công viên quốc gia.

Thưởng thức hoa anil đào nở ở hồ Tidal basin.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 14:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm