Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh

3145fff7819ff51c73d3c44bf0da95ce
Gửi bởi: administrator 24 tháng 2 2016 lúc 21:21:27 | Được cập nhật: hôm qua lúc 6:57:11 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1186 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD& ĐT BÁC NINH Trường THPT Lý Thái Tổ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi 15 tháng 01 năm 2016 Câu 1 (3,0 điểm) Trình bày biểu hiện và những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất và nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình? Câu 2 (2.0 điểm) Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam? Câu 3 (2.0 điểm) Tại sao nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích những thuận lợi cơ bản để cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn thử thách đó.

Câu 4 (3.0 điểm) Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 được mở ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.

-----------------------Hết----------------------- (Đề thi gồm: 01 trang) Thí sinh không sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh……………………………………….Số báo danh………………… SỞ GD& ĐT BÁC NINH Trường THPT Lý Thái Tổ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Hướng dẫn chung 1.

Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm, thì vẫn cho điểm như hướng dẫn qui định 2.

Ở từng câu, từng ý chỉ cho điểm tối đa khi: + Trả lời đúng, có diễn giải cụ thể + Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.

3.

Sau khi cộng điểm toàn bài, không làm tròn số, để điểm lẻ đến 0,25 Đáp án và thang điểm Ý NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1(3,0 điểm) Trình bày biểu hiện và những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất và nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình? 3.

0 Ý1 *Biểu hiện: - Sản lương công nghiệp của Mĩ chiếm hơn ½ công nghiệp toàn thế giới - Sản lượng nông nghiệp bằng 2 (Anh + Pháp + CHLB Đức + Ita lia ) - Mĩ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên biển - Nắm ¾ trữ lượng vàng TG, 40% tổng sản phẩm kinh tế TG 1.

0 0.25 0.25 0.25 0.25 * Nguyên nhân 1.25 - Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào..................... 0,25 - Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí........ 0,25 - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại nâng cao năng......... 0,25 - Các tổ hợp công nghiệp- quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn ở Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và hiệu quả.

0,25 - Chính sách, biện pháp điều tiết của Nhà nước 0,25 Ý2 Nguyên nhân quan trọng nhất 0,75 - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản xuất.

0,5 * Các nước đang phát triển có thể tận dụng thành quả của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai để phát triển nhanh nền kinh tế của mình, rút ngắn thời gian và khoảng cách so với các nước phát triển.

0,25 Câu 2 (2.0 điểm): Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến gì? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam? Ý1 Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam đã có nhiều chuyển biến về cơ cấu giai cấp.

1,25 - Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ đã tích cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và phản động tay sai.

0,25 - Giai cấp nông dân ngày càng bị bần cùng hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc - phong kiến ngày càng gay gắt hơn, nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

0,25 - Giai cấp tư sản ra đời, bị phân hóa thành hai bộ phận, trong đó tư sản mại bản cấu kết với đế quốc..., tư sản dân tộc do bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ.

0,25 - Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc và tay sai, hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

0,25 - Giai cấp công nhân phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đời sống ngày càng khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày càng cao.

0,25 * Mâu thuẫn trong xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc.

Phong trào đấu tranh chống đế quốc và tay sai phát triển mạnh với những nội dung và hình thức phong phú hơn.

Ý2 Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam 0.75 - Đại diện cho một phương thức sản xuất mới, tiến bộ - Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề..., nên có tinh thần cách mạng cao độ và triệt để - Có quan hệ gắn bó với nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông - Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc - Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm được giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nên đã nhanh nhanh chóng vươn lên thành một lực lượng chính trị độc lập và trở thành lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

0.25 0.25 0.25 Câu 3 (2,0 điểm) Tại sao nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích những thuận lợi cơ bản để cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn thử thách đó.

Ý 1* Tại sao nói.... (1,25 đ) - Sau cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách.... - Về chính trị, quân sự: + Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, còn non trẻ... + Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào nước ta.... + Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho quân Pháp quay trở lại xâm lược + Hơn 5 vạn quân Nhật vẫn còn lại ở nước ta...... + Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy hoạt động.... - Về kinh tế: vốn nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá.... Nạn đói trầm trọng... - Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng, chỉ còn 1,2 triệu đồng.... - Văn hóa: tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ...... - Nhận xét: Những khó khăn thử thách chồng chất, trong đó khó khăn lớn nhất là kẻ thù bao vây từ nhiều phía.

Vân mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”.

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Ý 2: Phân tích những thuận lợi: (0,75 đ) - Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ, bước đầu được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa lại nên rất phấn khởi, tin tưởng vào chế độ mới .....nên đã phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân – là điều kiện cơ bản làm nên thắng lợi... - Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo ....Đây là điều kiện quyết định đưa nước ta vượt qua khó khăn thử thách... - Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóngdân tộc dâng cao....Đây là hoàn cảnh thuận lợi để cách mạng nước ta có sự ủng hộ từ bên ngoài... 0,25 0,25 0,25 Câu 4 (3,0 điểm) Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950 được mở ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.

Hoàn cảnh...(2,0 đ) - Quốc tế: + Cách mạng Trung Quốc thắng lợi... ngày 1-10-1949 nước CHND Trung Hoa ra đời ... + Lực lượng XHCN hình thành .... Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN đặt quan hệ với ta... - Trong nước: Mĩ từng bước can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Được sự trợ giúp của Mĩ, Pháp thực hiện kế hoạch Rơve, với âm mưu: + Tăng cường phòng thủ trên tuyến đường số 4... + Thiết lập hành lang Đông – Tây ... + Ngăn chặn quan hệ giữa ta với TQ và thế giới... + Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2 - Trong hoàn cảnh trên, 6-1950 Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới... - Mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch.... khai thông biên giới Việt – Trung... Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc... * Kết quả: (0,5 đ) - Về phía Pháp: hơn 8000 tên bị tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh bị phá hủy ... Hành lang Đông – Tây bị chọc thủng nhiều nơi.

Kế hoạch Rơve bị thất bại - Về phía ta: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi.

Ta đã giải phóng một vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân.

Căn cứ Việt Bắc được giữ vững và mở rộng.