Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT LÝ LỚP 9

fe4f799df72e105f8072ebf562641909
Gửi bởi: Võ Hoàng 2 tháng 2 2018 lúc 3:00 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 19:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 369 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THCS ………ườH và tên:ọ ………………...L p:ớ …………………….... ki tra 15 phut ểMôn: Lý 7ậ baiềCâu Co lo đi tich va tên chung .Nêu ng tac gi cac đi ươ êtichCâu Khi thanh th tinh xat vao thi thanh th tinh nhi đi gi,l unhi đi gi Cac electrôn ch chuy nao nao nhau âco hi ng gi ?ê ươCâu Vi sao khi ch toc nhi ta th co toc ng ng th ng lên ?a ăGi aCâu Co lo đi tich đi tich âm(-) va đi tich ng (+)a ươCac mang đi tich cung lo thi nhau,mang đi tich khac lo athi hut nhau.Câu Khi thanh nh xat thi :ư u+ Thanh th tinh nhi đi ng (+)u ươ+ nhi đi âm (-) êCac êlectrôn ch chuy thanh th tinh a. nhau thi âchung hut nhau Câu Khi ch toc cac toc nhi đi ng nhau ươ âthi chung nhau nên ta th toc ng ng th ng lên.â