Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu C1 trang 137 SGK Vật lý 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 30 tháng 5 2019 lúc 10:56

Lý thuyết

Câu hỏi

 Chứng tỏ rằng trọng trường đề mọi vật (nếu không chịu tác dụng của một lực nào khác) sẽ chuyển động với cùng một gia tốc g , gọi là gia tốc trọng trường.

Hướng dẫn giải

Trong trọng trường đều, tại mọi điểm, 1 vật luôn chịu tác dụng của vector trọng lực P là như nhau (cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn).

Áp dụng định luật II Niu-tơn:

\(\overrightarrow a  = \dfrac{{\overrightarrow F }}{m} = \dfrac{{\overrightarrow P }}{m} = \dfrac{{m.\overrightarrow g }}{m} = \overrightarrow g \)

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 11:00

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm