Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu b (SGK trang 47)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín?

Hướng dẫn giải

– Bóc và đọc trộm thư của người khác;

Nghe trộm điện thoại của người khác;

– Bố mẹ bóc thư, nghe trộm điện thoại của con;

– Cô giáo kiểm tra thư của học sinh.

– Dấu thư của bạn.

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:19

Các câu hỏi cùng bài học