Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Hướng dẫn giải

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý cần tiến hành các biện pháp:

+ Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản

+ cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản

+ Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp

+ Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:07

Các câu hỏi cùng bài học