Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 42 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu quy trình may và cắt may quần đùi ?

Hướng dẫn giải

- May viền gấp mép gấu quần.

-  Ráp đáy quần.

-  Ráp đường ống quần (từ ống nọ sang ống kia).

- May cạp quần bằng hai đường may.

- Luồn dây thun (cũng có thể nối vòng dây thun rồi vừa may cạp quần vừa luồn).

Cách may chi tiết:

Gấu quần, cạp quần: May viền gấp mép.

Đáy quần và ống quần: May can lộn.

Sản phẩm do bạn tạo ra

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:34

Các câu hỏi cùng bài học