Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 157 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 11:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì ?

Hướng dẫn giải

Do có những đặc điểm như vậy nên doanh nghiêp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh như sau:

Thuận lợi:

- Doanh nghiêp nhỏ tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt, dễ thay đổi phù hợp với nhu cầu thi trường.

- Doanh nghiêp nhỏ dễ quản lí chặt chẽ và hiêu quả

- Dễ dàng đổi mới công nghê

Khó khăn:

- Vốn ít nên khó có thể đầu tư đồng bộ

- Thường thiếu thông tin về thi trường

- Trình độ lao động thấp

- Trình độ quản lí thiếu chuyên nghiêp

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 11:12

Các câu hỏi cùng bài học