Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải : 

Dùng thước kẻ vẽ một đoạn thẳng sao cho thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:58

Các câu hỏi cùng bài học