Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 98 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 16:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Mô tả quy trình sản xuất thức ăn giàu protein và vitamin từ vi sinh vật. Có thể sử dụng những nguyên liệu gì để sản xuất loại thức ăn này ?

Hướng dẫn giải

_ Quy trình sản xuất:

Có thể sử dụng các nguyên liệu: Các loại thức ăn giàu tinh bột như bột ngô, bột sắn, các loại cám gạo, thức ăn hỗn hợp...

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 16:50

Các câu hỏi cùng bài học