Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 13:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi :

Vì sao ?

    "Một cô bé lần đầu về quê chơi. Gặp cái gì, cô cũng lấy làm lạ. Thấy con vật đang ăn cỏ, cô hỏi cậu anh họ:

-  Sao con bò này không có sừng hả anh?

    Cậu này đáp:

- Bò không có sừng vì nhiều lí do lắm. Có con bị gãy sừng. Có con còn non, chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa”.

(Theo Tiếng cười tuổi học trò)

Hướng dẫn giải

a) Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào?

- Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy cái gì cùng lạ.

b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?

- Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô bé hỏi cậu anh họ: “Sao bò này không có sừng hả anh?”

c) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng?

-  Cậu anh họ giải thích vì sao bò không có sừng vì nhiều lí do. Có con bị gãy sừng, có con còn non, chưa có sừng.

d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì?

- Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là một con ngựa.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 13:59

Các câu hỏi cùng bài học