Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 58)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đở động vật, ta cần phải làm gì?

Hướng dẫn giải

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các ***** khác nhau để tạo ra các con con.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học