Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 51 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là luân canh,tăng vụ ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như nào ? Cho ví dụ minh hoạ ?

Hướng dẫn giải

Luân canh là trồng nhiều loại cây trên một diện tích

Xen canh là trên một diện tích trồng 2 lại hoa màu 1 lúc hoặc thời điểm cách xa nhau không xa,là để tận dụng ánh sáng, chất dinh dưỡng, diện tích,...

Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên 1 diện tích đất

Ở địa phương em đã áp dụng phương pháp canh tác tăng vụ.

VD: Trước đây địa phương chỉ cày 1 vụ lúa nhưng do giải quyết được vấn đề về nước tưới nên có giống ngắn ngày đã trồng được một vụ lúa.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm