Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 173 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 13:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì ?

Hướng dẫn giải

- Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

_ Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

- Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 13:53

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm