Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 (SGK trang 114)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?

Hướng dẫn giải

Tự hoàn thiện bản than là vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản than ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn.

- Ai cũng cần phải tự hoàn thiện bản than vì mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng, chẳng có ai hoàn thiện, hoàn mĩ. Mặt khác xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới cao hơn đối với mỗi thành viên, vì vậy cần hoàn thiện mình để phát triển, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội.

- Người không tự hoàn thiện bản thân sẽ dần lạc hậu và tự đào thải mình. Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng ngày càng phát triển hơn.


Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học