Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nhắc lại lời an ủi và lời đáp của các nhân vật trong tranh dưới đây :

Hướng dẫn giải

- Đừng buồn. Bạn sắp khỏi rồi.

- Cảm ơn bạn.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:41

Các câu hỏi cùng bài học