Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:32

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây:

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy chú ý tới trang phục, cảnh vật xung quanh mỗi người trong bức tranh để xác định nghề nghiệp của họ.

Trả lời :

1. Công nhân             2. Công an

3. Nông dân               4. Bác sĩ

5. Lái xe                     6. Người bán hàng

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:32

Các câu hỏi cùng bài học