Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Xếp các từ dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa):

Hướng dẫn giải

a) đẹp – xấu, ngắn – dài, nóng – lạnh, thấp – cao

b) lên – xuống, yêu – ghét, chê – khen

c) trời – đất, trên – dưới, ngày – đêm

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:50

Các câu hỏi cùng bài học