Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn ngữ văn có đáp án 2014-2015

f13047d2b5df68f349a842b15bf40a68
Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa 11 tháng 3 2016 lúc 17:52 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 17:53 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 892 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ---------- THPT QUỐC HỌC: 2014 2015 thi: trang) Thời gian: phút không thời gian giao Phần hiểu (3,0 điểm) đoạn nước cùng. Nhưng phải sóng dưới tiễn Bác! lui, làng khuất, phía nhìn không bóng hàng tre. nước tiên, ngủ? Sóng dưới thân phải sóng hương! Trời chẳng xanh nước rồi, càng hiểu nước thương! …(3) chăng, thành viên gạch hồng, chống băng sương thành Luân Đôn, ngươi Giọt Người giữa khuya? …(4) nước, ngày thấy hình nước trong chiêm xanh biếc miếng ngon cũng đắng lòng quốc Chẳng lòng ngắm nhành hoa…. (Trích Người hình nước Viên) Đoạn kiện lịch nào? (0,25 điểm) khác cùng đoạn trên (Nêu giả, phẩm 0,25 điểm) Đoạn dụng những phương thức biểu nào? (0,5 điểm) Anh/chị những tình hiện trong (0,5 điểm) đoạn trích nhiên, tăng phương tiện truyền thông công tăng thêm ngại tính chính xác, lành mạnh thông được cung phương thức truyền thông mới, biệt trang nhân. Thiết nghĩ,truyền thông mới, thân khái niệm trung không ngừng biến đổi. thế, thuộc đích cách thức nhân dụng. Trên thực chúng được chứng kiến việc nhiều người dụng mạng thiếu trách nhiệm cung những thông thật, không dành thời gian kiểm định tính chính thông trước công cạnh thông thật những thông tin, chơi thiếu lành mạnh, nhiều tính lực, khiêu dâm... Chưa không người dụng mạng nhằm nhật nhiều thông không khách quan, thậm mang thiên kiến nhân. Những người dụng khác, không chọn trọng trước thông kiểu vậy, không tránh khỏi những cách nhìn lệch nhiều kinh chính trị, hội. Nghiêm trọng hơn, phát triển thịnh hành truyền thông chung mạng riêng hình trung thành công phần sinh nguy ninh, chính trị, hưởng tiêu nhân người dụng, nhất những người tuổi. khẳng định rằng, việc phát triển truyền thông thiết, nhưng song hành phát triển phải quản định hướng quan chức năng người dụng khai thác truyền thông cách hiệu thiết thực lành mạnh. thế, tránh được những lệch dụng loại hình truyền thông mới,…. (Dẫn theo http://www.nhandan.com.vn/ Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn nào? (0,25 điểm) tiêu đoạn trích trên (0,25 điểm) Theo anh/chị, đoạn phải đoạn viết không? sao? (0,5 điểm) Anh/chị viết tiếp cuối đoạn giải pháp tránh được những lệch dụng loại hình truyền thông mới”. Phần viết tiếp trong khoảng dòng. (0,5 điểm) Phần (7,0 điểm) (3,0 điểm) Viết nghị luận khoảng trình nghĩ tưởng Eptusenko trong đoạn sau: Chẳng nhạt trên phận chứa phần lịch phận riêng, Chắc hành tinh sánh đâu. (4,0 điểm)Kết thúc Sóng Xuân Quỳnh, nhân tình khao khát: được Thành trăm sóng Giữa biển tình ngàn Trên phân tích những điều được bạch trong thơ, sáng nguồn niềm khát khao ---------------------Hết--------------------- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ---------- THPT QUỐC HỌC: 2014 2015 thi: Phần hiểu (3,0 điểm) Đoạn kiện đường nước (1911). Điểm 0,25: theo cách trên Điểm hoặc không cùng viết Bác, Hữu) Điểm 0,25: theo cách trên Điểm hoặc không Những phương thức biểu được dụng trong đoạn thơ: miêu biểu Điểm 0,5: theo cách trên Điểm hoặc không Những tình hiện trong niềm ngưỡng nhắc những khăn, gian nghị thường trên đường nước Điểm 0,5: theo cách trên Điểm 0,25: chung chung, chưa thật Điểm hoặc không Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn (hoặc chính luận)- Điểm 0,25: đúng theo cách trên Điểm hoặc không tiêu dung đoạn trích. trọng trước truyền thông Điểm 0,25: đúng theo cách trên Điểm hoặc không Đoạn không phải đoạn viết. đoạn “Tuy nhiên”, hiện liên hướng đoạn trên Điểm 0,5: theo cách trên Điểm 0,25: chung chung, chưa thật Điểm hoặc không Viết tiếp cuối đoạn giải pháp tránh được những lệch dụng loại hình truyền thông mới” theo quan điểm riêng thân. phải chặt chẽ, thuyết phục, cảnh. Điểm 0,5: theo cách trên Điểm điểm trong những trường sau: giải pháp nhưng không chung chung, không không thuyết phục; Không lời. (7,0 điểm) (3,0 điểm) chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận bản. viết phải ràng; viết xúc; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp. thể: Giải thích (0,5đ)Trên không nhạt. người sinh mang trong mình những điều diệu. riêng đâu, phần lịch nhân loại. vậy, không hành tinh sánh được người. lại: đoạn người. luận (2,0đ, 0,5đ) người không nhạt tuệ, sống tâm. tình người; năng rung động trước cuộc sống; khát vọng chiếm lĩnh những sáng tạo… Những chất những tiềm trong người không người nhạt. nhân trị, không thay thế. Quan niệm trên xuất phát nhân phần nhân loại. Lịch nhân loại không được những người được những người danh. khác, nhân chứa đựng những buồn cuộc sống. phận người thật thời đại. nên, thật phận chứa phần lịch không hành tinh sánh người? hành tinh cũng tri, không sánh linh diệu người thực duy, hồn, linh… Đánh giá: tưởng Eptusenko mang tính nhân đẹp. hiện niềm người. tưởng buộc phải nhìn đúng người (0,5đ) tưởng Eptusenko giúp chính thân mình. không năng phát minh sáng những nhân nhưng sống nghĩa cuộc sống người, thành người cộng đồng. nhận thức Chẳng nhạt trên đời, người đánh thức tiềm năng thân những điều diệu.Câu (4,0 điểm) chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận bản. viết phải ràng; viết xúc; hiện năng tốt; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp. thể: Giới thiệu chung giả, phẩm Xuân Quỳnh tiêu biểu 1945, phong cách hướng nội, giàu tính…Sóng được sáng cuối 1967 phẩm xuất viết tình yêu… Phân tích Trong nghĩ nhân tình, tình cuộc đời; tình những cung phong người: lặng tình yêu, người khát vọng biển thức định riêng giữa chung: Sông không hiểu mình, Sóng tình yêu, trái tuổi thức được mình đang tại, đang không ngừng “bồi hồi” “nghĩ” “nhớ” (Bồi trong ngực trẻ; nghĩ anh, Lòng anh). tình thắc sóng lên); tình người mạnh vượt thách thức (Con chẳng muôn cách trở) Tình cũng nhân thức đuợc người (Cuộc thế, tháng đi), chính tình người nhạy khác thường, nhận được trong không gian thời gian… Tình cuộc người đáng sống, nhưng thời gian người không phải tận. Tình người nhưng tình vĩnh hằng. người phải sống tình yêu? chính nguồn khát vọng: được raThành trăm sóng Giữa biển tình ngàn Khát vọng được thành trăm sóng cách hiện muốn được dâng hiến cuộc tình yêu. tình mong manh người không đáng Đánh chung Sóng được viết những động đương trái tuổi trẻ. diện muôn ngàn sóng thật dương, sóng lòng trạng, trên khát vọng. Sóng thành tình yêu. Biểu điểm (trong 0,5; 0,75; 0,75; d-1,0) 0,5SỞ GIÁO THÀNH TRUNG THÔNG QUỐC 2015 THI: Thời gian bài: phút, không thời gian phát hiểu (3,0 điểm) đoạn trích thực hiện phía dưới: “Hai chồng người (An-đrây Xô-cô-lốp) không con, sống trong ngôi riêng thành phố. được hưởng thương binh, nhưng tải, cũng bạn, nương thân. Chúng hàng huyện, chuyển sang Chính trai tôi, đang nghịch đấy. Thường chạy xong thành phố, việc tiên cũng hiểu thôi, hiệu giải khát, nhấm nháp chút nhiên, uống rượu người. Phải rằng nguy hôm, thấy hàng giải khát, thấy thằng rách bươm mướp. nước hấu, luốc, bặm, lem, nhưng những ngôi sáng ngời trận đêm! thích thật, thích thấy chạy nhanh được ngay hiệu giải khát, nấy.” phận người Sô-lô-khốp hai, Giáo 2014, 119-120) Phương thức biểu được dụng trong đoạn trích trên? (1,0 điểm) dung đoạn trích trên. (1,0 điểm)Câu biện pháp được dụng trong “Thế hôm, thấy hàng giải khát, thấy thằng rách bươm mướp. nước hấu, luốc, bặm, lem, nhưng những ngôi sáng ngời trận đêm!” dụng biện pháp nghệ thuật (1,0 điểm) (7,0 điểm) (3,0 điểm) hình sau: nhất, mượn (một loài thân cua) mang nhưng được chất cua. hai, chim nhại giọng thân chim nhưng giọng nhái mượn. viết (khoảng trình nghĩ anh/chị sống người trong ngày hình trên. (4,0 điểm) kiến rằng: nhân người hàng chài người trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài Nguyễn Minh Châu không khác nhân trong truyện ngắn chồng Hoài. Anh/chị đồng tình kiến trên không? nhận nhân người hàng chài, người hàng chài, anh/chị bình luận kiến trên.Đáp THPTQG GD&ĐT 2015 Phần Câu/Ý dung hiểu đoạn trích trong phẩm phận người thực hiện 3,0đ chung kiểm năng hiểu sinh, sinh phải động kiến thức năng hiểu bản. không hiểu phương diện bản, kiểm khía cạnh. nhận sinh phong nhưng được phương thức biểu đạt, dung bản, biện pháp dụng chúng,...