Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên

ecec4541b9d83c9201c50a885dff3cf7
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 28 tháng 10 2022 lúc 12:38:28 | Được cập nhật: 21 giờ trước (19:32:12) | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 144 | Lượt Download: 0 | File size: 0.032768 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Điện
Biên
I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém, còn phải phấn đấu
thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính
khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong
hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường,
không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc
đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra
chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá
nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế,
dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người,
không tự đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không
bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi
người.
Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên
đường đời”.
(Trích Tinh hoa xử thể, Lâm Ngữ Đưởng.
Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2015, tr.70-7)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói sau:
''Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt
nước bé nhỏ giữa đại dương bao la''.
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn
thứ nhất.
Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến: Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn
phải học thêm, học mãi mãi? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng
200 chữ) trình bảy suy nghĩ về ý kiến:
"Khiêm tốn là một điều không thể thiểu cho những ai muốn thành công trên
đường đời".
Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm
cởi trói cứu A Phủ ở Hồng Ngãi (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập
hài, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Từ đó liên hệ với tâm trạng và hành động
của nhân vật Thị Nở khi chăm sóc Chí Phèo (Chí Phèo - Nam Cao, Ngữ văn
11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2016) để thấy được tình cảm, thái độ
của nhà văn đối với con người.
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-van-lop-12

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí