Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5

ec305f10058ea8722600d85cc18ad194
Gửi bởi: Tài liệu VN 9 tháng 8 2016 lúc 14:25:25 | Được cập nhật: hôm kia lúc 9:12:41 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1316 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnHọ và tên HS …………………………………………….. Lớp ………………………………………..Tr ờng ……………………………………………………Đ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5PHẦN PHẦN TRẮC NGHIỆMMỗi bài tập sau ây có kèm theo các câu hỏi A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời úngnhất.1. 76% của giờ là :A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A,B,C ều sai2. Em bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đư ợc 5,652 km. Tínhbán kính cái ao .A. 20 B. C. 10 D. 0,1413 m3. Một nông tr ờng có 408 con trâu,vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít số ngựa là12 con, số bò gấp ôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông tr ờng ấy.A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con4. Một ng ời xe ạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh ến tỉnh với vận tốc 18 km/h.Lúc quay về,vì ng ợc gió nên ng ời chỉ đư ợc từ tỉnh về tỉnh với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốctrung bình cả quãng đư ờng và về.A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h5. Một tô từ ến với vận tốc 30 km/h, sau từ về với vận tốc 40 km/h. Thời gianđ nhiều thời gian về 40 phút. Vậy quãng đư ờng AB dài :A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km6. Tính chiều cao một hình thang có áy lớn 56 m, áy bé 29 và một nửa diện tích là 497,25 A. 23,4 cm B. 123,4 C. 11,7 D. Cả A,B,C ều saiPHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN1. Tính giá trị biểu thức sau 45,85 25 0,001 78,1 3,3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn2. iền số hoặc đơ vị thích hợp vào chỗ chấm.a. 45,89 ha ….. dag 98,621 tấn …... dag 21,09 hm ….. dam …. mb. 36,897 ..... 890 dm 4,533 yến …. kg 31 dag 12 tạ 3/25…..3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút 5/7 giờ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. Một khu ờn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu ng chiều rộng thêm và giảm chiềudài thì khu ờn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu ờn ó.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vnĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, và D. Đánh dấu vào tr ớc câu trảlời đúng nhất.A. Một tr ờng học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn tr ờng. Vậy số em nam củatr ờng đó là bao nhiêu ?a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, đều saiB. Th ươ ng của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi vị thì th ươ ng mới sẽ là 35,2. Vậy số bịchia của phép chia đó là :a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì ợc số mới. Nếu lấysố đó chia cho số mới ta ợc th ươ ng là 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu ?a. b. c. d. 5D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặngbằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng :a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dagE. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho ợc bao nhiêu trừ thì ợc 9.a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, đều saiG. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đoi chữ số hàng trăm, tổng củaba chữ số ấy bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho thì số là 2.a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, đều sai.Bài 2: Tính A, biết 46,8 9,15 46,8 90,85 46,8 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến đến bến hết giờ ng ợc dòng từ bến về bến hết 5giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng ớc từ bến đến bến hết bao lâu ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 4: Có chai ớc A,B,C và D. ợng ớc trong cả ba chai A,B,C là 0,95 lít. ợng ớctrong cả ba chai B,C,D là 0,825 lít. ợng ớc trong cả ba chai A,B,D là 0,875 lít. Tính ợngn ớc trong mỗi chai.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB. Hai ờng chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tínhdiện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tamgiác BEC gấp lần diện tích tam giác AEB.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vnĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lờiđúng nhất.A. Một phép chia có th ươ ng là 37 và nếu giảm số chia vị thì th ươ ng mới là 41,625. Vậysố bị chia là:a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.B. Hai ng ời làm chung một công việc sau giờ sẽ xong. Nếu một mình ng ời thứ nhất thì sau7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình ng ời thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc ấy ?a. giờ b. 12 giờ c. giờ 20 phút d. giờ 30 phútC. Một ng ời mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán ợc 2/5 số trứng rồi mua thêm 230 quả.Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu ng ời ấy mang ra chợ baonhiêu quả trứng ?a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều saiD. Chia số thứ nhất cho số thứ hai ợc 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba ợc 3,5.Tổng củachúng là 115.Tìm số thứ nhất.a. 70 b. 35 c. 55 d. 10BÀI 2: Tìm y, biết: 134 24 10 710000…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI 3: Tính B, biết 58,76 7,75 72,45 1,25…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vnBÀI Trong một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 20,08; hiệu lớn số trừ1,34. Tìm mỗi số đó.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI Ông chia 105 quyển vở cho cháu theo tỉ lệ Cứ Hồng ợc quyển thì Cúc ợc 3quyển và cứ Mai ợc quyển thì Hồng ợc quyển. Hỏi mỗi ng ời ợc bao nhiêu quyểnvở.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em cái thì thừa cái, nếu chia cho mỗi em cái thìsẽ có một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vnĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5BÀI Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Đánh dấu vào tr ớc câu trảlời đúng nhất.A. Hiệu của hai số là 1,4. Nếu gấp lần số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 154,4.Vậy số bị trừ là :a. 36,85 b. 38,25 c. 153 d. Cả A,B,C đều sai.B. Hai đội công nhân có tất cả 120 công nhân. Nếu chuyển 18 công nhân của đội thứ nhất sangđội thứ hai thì số công nhân của đội thứ hai bằng 5/7 số công nhân của ội thứ nhất. Số côngnhân của ội thứ hai là :a. 88 ng ời b. 32 ng ời c. 57 ng ời d. 73 ng ờiC. Tích của hai số là 5037. Nếu giảm một trong hai số ấy đi vị thì tích sẽ giảm đi 483.Vậy số lớn trong hai số ấy là :a. 69 b. 73 c. 60 d. Cả A,B,C đều sai.D. Cho phân số a/b có 21. Phân số a/b sau khi rút gọn ợc phân số 16/23. Vậy phân sốa/b là :a. 40/69 b. 35/78 c. 8/9 d. Cả A,B,C đều sai.E. Cho ……………….. 48 49 50 51Hỏi có tận cùng bao nhiêu chữ số ?a. 10 b. 11 c. 12 d. 13BÀI Tính giá trị biểu thức sau 5,432 5,39 4,63 2,25 11,6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI Tính bằng cách thuận tiện nhất :a. 0,25 0,25 b. 2,34 0,5 20c. 1,25 0,25 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doc24.vn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI Cuối 2005 th viện Tr ờng Việt Dân có 20000 quyển sách. Mỗi th viện ngthêm 15% số sách của tr ớc. Hỏi 2007 th viện có bao nhiêu quyển sách ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI Tr ớc ây m, tuổi của ba gấp lần tuổi của con. Sau nữa, tuổi con sẽ bằng3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi ng ời hiện nay.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BÀI Viết phân số 7/12 thành tổng của hai phân số ều có tử số là 1.Doc24.vnĐ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5Bài Mỗi câu sau ây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câutrả lời úng nhất.A. Cho một số có hai chữ số. Tổng của hai chữ số ấy bằng 6. Nếu ảo vị trí của hai chữ số trongsố thì đư ợc số mới bằng 7/4 số ban ầu. Vậy số ban ầu là :a. 24 b. 66 c. 50 d. Cả A,B,C ều sai.B. Một số tự nhiên có hai chữ số, số chia hết cho 9, chia 3.Hỏi có bao nhiêu áp án phù hợp với toán trên ?a. b. c. d. 4C. Tổng của các số có hai chữ số giống nhau là:a. 945 b. 505 c. 459 d. 495D. Cuối năm 2005 số dân của huyện Đan Ph ươ ng là 62500 ng ời. Mức tăng dân số hàng năm là1,2%. Hỏi cuối năm 2007 số dân của huyện Đan Ph ươ ng là bao nhiêu ng ời ?a. 64000 ng ời b. 63250 ng ời c. 64090 ng ời d. 64009 ng ờiE. Biết 87,5% thể tích bể hình hộp chữ nhật là 1050 lít, diện tích đáy bể là 1,5 mét vuông. Chiềucao của bể là:a. 0,7 b. 0,8 c. 1,2 d. 1,5 mG. Có bốn xe cùng một lúc khởi hành từ đến B, xe đến đầu tiên có vận tốc là :a. 11,75 m/giây b. 0,725 km/phút c. 720 m/phút d. 42,5 km/giờBài Tính A.A 45,98 0,01 4,2 6,27 0,5 3,9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Lúc giờ 15 phút bác Xuân đi xe đạp từ đến B. Lúc giờ 45 phút bác Thu đi xe đạp từA đến B. Biết quãng ờng bác Xuân đi trong 35 phút bằng quãng ờng bác Thu đi trong 30phút. Hỏi bác Thu đuổi kịp bác Xuân lúc mấy giờ ?Doc24.vn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Sau khi đi ợc một nửa quãng ờng AB, một tô đã tăng vận tốc thêm 0,25 vận tốc cũnên đã đến sớm 18 phút. Hỏi tô đến lúc mấy giờ, biết tô xuất phát từ lúc 14 giờ 4phút.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Một hình lập ph ươ ng có cạnh cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hìnhlập ph ươ ng đó, chiều dài 16 cm và chiều rộng cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toànphần của hình hộp chữ nhật.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.