Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C1 trang 90 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 22 tháng 5 2019 lúc 10:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai trường hợp :

+ Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

+ Kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây.

Từ đó cho biết chiều của dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên có gì khác nhau.

Hướng dẫn giải

Mắc hai đèn LED (một màu đỏ, một màu vàng)  song song và ngược chiều nhau vào hai đầu của cuộn dây kín như hình 33.1 SGK :

+ Khi đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên, một đèn LED sáng lên.

+ Khi kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm, đèn thứ hai sáng lên.

=> Dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên ngược nhau.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 10:40

Các câu hỏi cùng bài học