Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C1 (SGK trang 4)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

C1. Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?

Hướng dẫn giải

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học