Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:13:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bây giờ tôi có thể...

• hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về thói quen hàng ngày

• nghe và gạch dưới những đoạn văn về thói quen hằng ngày.

• đọc và gạch dưới những đogn văn về thói quen hằng ngày.

• viết về ngày của tôi.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:13:15

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm