Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Work in pairs. Make exclamatory sentences about your partner or other classmates.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 10:08

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo cặp. Tạo câu cảm thán về bạn học hoặc bạn học khác)

Hướng dẫn giải

What a lovely shirt you are wearing!

What nice hair you have!

Tạm dịch:

Bạn đang mặc một cái áo sơ mi thật sễ thương

Bạn có mái tóc thật đẹp

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 10:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm