Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 11:19

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo nhóm. Báo cáo bài thảo luận của em, sử dụng phần thông tin trong phần 5)

Hướng dẫn giải

There is a very famous place in Ha Noi. That is Temple of Literature. It’s located in the centre of Ha Noi. The tickets are sold at the gate of this historic site. We can see The Doctor’s stone tablets and we can buy souvenirs in front of the gate. The time of day to visit is 08:00 a.m- 5:00 p.m.

Tạm dịch:

Có một nơi rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là Văn Miếu. Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội. Vé được bán ở cổng khu di tích lịch sử này. Chúng ta có thể thấy bia Tiến sĩ và chúng ta còn có thể mua quà lưu niệm ở phía trước cổng. Thời gian vào tham quan trong ngày là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 11:19

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm