Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Role-play. Work in pairs. Student A is a reporter. Student B is a famous person.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 21 tháng 5 2019 lúc 10:52

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đóng vai. Làm theo cặp. Học sinh A là một nhà báo. Học sinh B là người nổi tiếng.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Ví dụ

A: Chào buổi sáng. Hân hạnh gặp bạn.

B: Chào buổi sáng. Hân hạnh gặp bạn.

A: Tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi về sở thích của anh không?

B: Được thôi, dĩ nhiên.

A: Sở thích của anh là gì?

B: Sở thích của tôi là đọc sách.

A: Anh thường đọc loại sách nào?

B: Sách có tranh ảnh.

A: Anh đọc mỗi ngày không?

B: Đúng vậy.

A: Cảm ơn anh.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 10:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm