Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

1. I have a truck, a ball, a plane, a train and a car.

Tôi có một chiếc xe tải, một quả bóng, một chiếc máy bay, một chiếc tàu lửa và một chiếc ô tô.

2. I like trucks.

Tôi thích những chiếc xe tải.

3. I keep my toys in the toy cupboard.

Tôi cat những món đồ chơi của tôi trong tủ đồ chơi.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:54

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm