Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write about you.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Viết về em.

Dear Khang,
My name's Trinh. I'm nine years old.
There are four people in my family.
My father's a worker. He's short and big.
My mother's a nurse. She's slim and young.
Best wishes,
Trinh
Khang thân mến,
Mình tên là Trinh. Mình chín tuổi.
Có bốn người trong gia đình mình.
Ba mình là công nhân. Ông ấy thấp và mập.
Mẹ mình là y tá. Bà ấy mảnh khảnh và trẻ.
Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất,
Trinh

 

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm