Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 11:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

(1) is (2) chairs (3) TV  (4) posters

Đây là phòng ăn, Nó rộng rãi. Có một cái bàn và sáu cái ghế ở trong phòng. Có một cái ti vi trên tủ chén. Có ba áp phích trên tường.

 

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 11:17

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm