Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read the text again and answer the question.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 16:27

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc bài văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải

1. They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October.

2. They usually go to the cinema or go for a pinic together.

3. They don’t remember.

4. They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.

 

5. They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.

Tạm dịch:

1. Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì?

Chúng là: dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết, dành ngày Chủ nhật cùng nhau và tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10.

2. Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?

Họ thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại cùng nhau.

3. Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?

Họ không nhớ.

4. Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay?

Họ đã làm xôi 5 màu ăn kèm với gà nướng.

5. Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình?

Họ thích phong tục và truyền thống gia đình.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 16:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm