Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 14:12

Lý thuyết

Câu hỏi

(Địa điểm tham quan ở chỗ bạn là gì? Hoàn thành sơ đồ sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 mục )

Hướng dẫn giải

- Entertaining: cinema, department store, restaurant, café, theatre, opera house, club, park, zoo... 
- Cultural: opera house, museum, craft village, historical building, theatre, market, craft village...
- Educational: library, museum, theatre...
- Historical: building, temple, shopping district, market, beauty spot, craft village...

Tạm dịch:

- Giải trí: rạp chiếu phim, cửa hàng bách hóa, nhà hàng, quán cà phê, rạp hát, nhà hát opera, câu lạc bộ, công viên, vườn thú ...
- Văn hoá: nhà hát opera, bảo tàng, làng nghề, công trình lịch sử, sân khấu, chợ, làng nghề ...
- Giáo dục: thư viện, bảo tàng, rạp hát ...
- Lịch sử: xây dựng, đền, khu mua sắm, chợ, cảnh đẹp, làng nghề ...

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 14:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm