Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Hướng dẫn giải

Chi tiêu của các hộ gia đình trong thành phố lớn hơn so với ở nông thôn

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm