Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 (SGK trang 37)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thuỷ sản, thời kì 1990 - 2002.

Hướng dẫn giải

*Cách vẽ 1:

Bai tap 3 (ve 1), trang 37, lop 9

*Cách vẽ 2:

Bai tap 3 (ve 2), trang 37, lop 9

Update: 10 tháng 6 2019 lúc 15:11

Các câu hỏi cùng bài học