Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Read the texts again and answer the questions

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 15:37

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc bài đọc lần nữa và trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn giải

1. It is celebrated on the last Wednesday every August.

2. He stayed up late.

3. They placed the ham on the top of the greasy pole.

4. They had to wear the goggles to protect their eyes.

5. It was a jet from water cannons.

6. It was red with rivers of tomato juice.

Tạm dịch:

1. Khi nào La Tomatina được tổ chức?

- Nó được tổ chức vào ngày thứ Tư của tuần cuối cùng vào mỗi tháng Tám.

2. Carlos đã làm gì vào ngày trước lễ hội?

- Anh ấy thức khuya.

3. Người ta đặt cái gì lên trên cột trơn trợt?

- Người ta đặt thịt giăm bông lên cây cột trơn trợt.

4. Tại sao họ phải đeo kính bảo hộ?

- Họ phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt.

5. Dấu hiệu để bắt đầu và kết thúc cuộc chiến cà chua là gì?

- Đó là vòi phun nước đại bác.

6. Quảng trường thị trấn như thế nào sau cuộc chiến?

- Nó đỏ rực lên với những dòng sông cà chua.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 15:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm